Перелік додаткових платних послуг, що надаються Національним музеєм історії України та ціни до них

Фотозйомка, малювання сканування*

1. За право фотографування, малювання сканування та інших видів відтворення музейного предмету та без зняття скла та часткового демонтажу вітрин.

Мета зйомки

Категорія предметів (грн.)

 

1

2

3

а) для учбово-методичної роботи, науково-дослідної без права публікації

50,00

100,00

120,00

б) для публікацій в учбових та учбово-методичних виданнях

150,00

200,00

300,00

в) для публікації в наукових та науково-популярних виданнях

150,00

200,00

300,00

г) для публікацій в багатотиражних періодичних виданнях та газетах, розміщення в мережі Інтернет, Інтернет виданнях)

150,00

200,00

200,00

д) для публікацій в художніх виданнях, альбомах, каталогах, листівках

250,00

350,00

500,00

е) для публікацій в календарях, плакатах

350,00

500,00

700,00

ж) для друку на обкладинках журналів

500,00

1500,00

2500,00

з) для виготовлення рекламного продукту

1800,00

2400,00

3000,00

2. За зняття скла, частковий демонтаж вітрин.

За одну вітрину

600,00 грн.

3. За зйомку Діорами стародавнього Києва

800,00 грн.

4. За прокат електронних зображень музейних предметів за одне зображення.

Категорія предметів (грн.)

3

2

1

480,00

1020,00

2400,00

*при фотографуванні, скануванні, прокаті зображень, неопублікованих музейних предметів, усі тарифи збільшуються в 2 рази, для унікальних пам’яток встановлюється договірна ціна.

2. Кіно-відео-телезйомки**

1. За право зйомки в інтер’єрах музею з метою прокату (без зняття скла та часткового демонтажу вітрин) протягом до 1 години і за кожну наступну годину.

а) художнього фільму

2000,00 грн.

б) документального, спеціально-технічного або науково-популярного фільму

1000,00 грн.

в) інформаційної програми або передачі із застосуванням телевізійного обладнання

500,00 грн.

г) рекламного сюжету

2000,00 грн.

2. За право зйомки на території музею протягом до 1 години і за кожну наступну годину

а ) художнього фільму

3000,00 грн.

б) решти фільмів і передач окрім рекламних

500,00 грн.

г) рекламного продукту

3000,00 грн.

3. Якщо у зйомці художнього фільму або реклами бере участь значна кількість осіб, вартість за право зйомки встановлюється за домовленістю сторін.

4. За участь спеціаліста музею у кіно-, відео-, телезйомці

500,00 грн.

** при проведенні кіно-, відео-, телезйомки неопублікованих музейних предметів усі тарифи збільшуються в 2 рази, для унікальних пам’яток встановлюється договірна ціна.

3. Фото та інші роботи, що виконуються музеєм.

1. За виконання службами музею фотографування, ксерокопіювання, сканування, голографування музейних предметів, окрім платні за право відтворення музейних предметів, стягується плата за фактичні видатки відповідно калькуляцій на окремі види робіт.

4. Робота в фондах музею, вивчення експонатів, колекцій за науковим інтересом дослідника.

1. Користування картотеками музею

безкоштовно

2. Підбір одного музейного предмета згідно з запитом дослідника

30,00 грн.

3. Консультація спеціаліста

50,00 грн. за одну годину

5. Експертиза культурних цінностей.

1. За експертизу одного предмета з оформленням відповідної документації:

Види експертизи

(впродовж місяця)

Ступінь складності експертизи (грн.)

 

3

2

1

а) наукове визначення, що містить в собі короткий опис предметів та висновки про його історико-художню цінність

50,00

80,00

100,00

б) наукове визначення, що містить в собі висновки про атрибуцію, історико-культурну цінність

150,00

200,00

300,00

в) складне наукове визначення, що містить в собі висновки про атрибуцію, автентичність, історико-культурну цінність, а також експертні висновки для вивезення культурних цінностей за кордон

300,00

500,00

750,00

г) визначення масової заводської продукції

60,00

90,00

120,00

д) техніко-технологічне визначення

240,00

300,00

360,00

е) складне наукове визначення, що потребує більш глибокого і детальнішого вивчення предмета, залучення консультантів

 

1000,00

 

  1. Експертиз без оформлення висновків експертної оцінки (усна експертиза оплачується за тарифом 50,00 грн. і фіксується в спеціальній книзі.
  2. Для термінових експертиз виконання послуги:
  • впродовж 2 тижнів тарифи подвоюються;
  • впродовж 3-х робочих днів тарифи зростають у 3 рази.
  1. Для виїзних експертиз усі тарифи зростають у 2 рази.
  2. При експертизі однакових предметів визначається вартість експертної оцінки одного предмета, на решту встановлюється ціна 50,00 грн. за один предмет. Вартість експертної оцінки однотипних предметів становить 100,00 грн. за кожний наступний предмет.
  3. Якщо предмет має значну історико-культурну, художню матеріальну цінність – вартість експертної оцінки встановлюється за домовленістю сторін. Якщо предмет експертизи має незначну ринкову вартість (до 100,00 грн.) вартість його експертної оцінки становить 50,00 грн. за один предмет.

6. Робота з архівом:

1. Знайомство з картотекою та описом

безкоштовно

2. Робота з архівними документами 1 день

безкоштовно

3. Підбір документів

безкоштовно

7. Проведення міжнародних виставок та виставок на території України***

1. За прокат експонатів – 10000,00 грн. за 1 експонат впродовж 1 місяця відсутності експонату в музеї.

***ціна може збільшуватись або зменшуватись за домовленістю сторін, в залежності від історико-культурної, художньої, матеріальної цінності експонату, тривалості його експонування, кількості перевезення з одного місця експонування на інше, тощо.