Кіммерійці (IX – VIII ст. до н.е.)

Мистецтво художньої обробки металу зародилося ще в сиву давнину. Археологічні знахідки свідчать, що вже e III–II тисячоліттях до н.е. майстри Стародавнього Сходу виготовляли вишукані прикраси і декоративно-ужиткові речі з дорогоцінних металів. На території України вироби ювелірного мистецтва набули поширення у І тисячолітті до н.е., з початком доби раннього заліза – в епоху застосування його як основного матеріалу для виробництва знарядь праці та зброї, переходу в степах до кочового скотарства, значних етнічних та культурних змін. Одна з найцікавіших сторінок історії пов’язана з кіммерійцями, скіфами, сарматами – кочовими іраномовними племенами, котрі майже 15 століть панували на широких просторах українських степів. Вони мали багато спільних рис, породжених способом господарювання – скотарством, яке не могло стабільно забезпечувати кочові племена засобами існування. Тому кочовики постійно воювали, захоплюючи нові землі-пасовиська, грабуючи інші народи.

Кіммерійці – перші племена, відомі за назвою, яку донесли до нашого часу давньогрецькі міфи, літературні твори, ассирійські клинописні тексти. І степовики-кочовики і землероби лісостепу на початку I тисячоліття до н.е. застосовували схожу зброю (мечі, списи, стріли), кінське спорядження, конструкція якого свідчить, що коней запрягали у колісниці, а також використовували як верхових.

За писемними джерелами, кіммерійці – грізні воїни-вершники, котрі у VIII–VII ст. до н.е. завдавали нищівних ударів наймогутнішим державам Стародавнього Сходу, їхні образи – кіннотників з луками, мечами, списами – відтворили давні митці на вазах, рельєфах як звитяжних вояків.

Саме з кіммерійських поховань походять найраніші ювелірні вироби. Вони становлять невелику групу предметів, що слугували оздобами зброї кіммерійських вояків, кінського спорядження, одягу, культових і побутових предметів.

Кіммерійському мистецтву були притаманні геометричні мотиви: спіралі, кільця, хрестоподібні, прямокутні та ромбоподібні фігури, лунниці, розетки, меандри. Для виготовлення металевих прикрас майстри застосовували різні технічні прийоми: лиття за восковою моделлю, кування, тиснення, різьблення та паяння. Деякі предмети інкрустовано скляними вставками, що надавало їм більшої декоративності.

Експонати

Шпилька (?) VIII ст. до н.е.

Шпилька (?) VIII ст. до н.е.

З кургану поблизу с. Вільшана, Черкаська обл.
Розкопки 1984 р.

Пластина – прикраса ременя VIII ст. до н.е.

Пластина – прикраса ременя VIII ст. до н.е.

З кургану Висока Могила поблизу с. Балки, Запорізька обл.
Розкопки 1971 р.

 • Шпилька (?) VIII ст. до н.е.
 • Пластина – прикраса ременя VIII ст. до н.е.
 • Шпилька (?) VIII ст. до н.е.

  Шпилька (?) VIII ст. до н.е.

  З кургану поблизу с. Вільшана, Черкаська обл.
  Розкопки 1984 р.

 • Пластина – прикраса ременя VIII ст. до н.е.

  Пластина – прикраса ременя VIII ст. до н.е.

  З кургану Висока Могила поблизу с. Балки, Запорізька обл.
  Розкопки 1971 р.

 • Шпилька (?) VIII ст. до н.е.
 • Пластина – прикраса ременя VIII ст. до н.е.