Архів конференцій

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
10-12 листопада 2014 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ І СТВОРЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Бузько О.В. Архівні документи про повернення церковних цінностей в Україну 7
Сапфирова Н.Н. 160-летие со дня рождения Иосифа Абрамовича Маршака 15
Станиціна Г.О. Петро Курінний – сторінки біографії (за архівними матеріалами) 23
Якубенко Е.А. Строки биографии И.Е. Дудника: к 100-летию со дня рождения 37
ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА
Бабенко Л.І. Золоті підвіски із Олександропольського кургану у колекції Харківського історичного музею 47
Бессонова С.С. Скифский дельфин 53
Величко Є.О. Бляшки – прикраси одягу у сарматів Північного Причорномор’я: типологія, походження, датування 64
Вертієнко Г.В. Щодо метафоричного образу стріли в іранському світі 75
Клочко Л.С. Декоративні елементи у костюмах скіфів 83
Ліфантій О.В. Дрібні пластинки із зображеннями членистоногих – прикраси одягу скіфів 100
Полидович Ю.Б. Грифон в скифской изобразительной традиции 107
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. О древнегреческих орнаментальных мотивах, встречающихся в эллино-скифской торевтике 127
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Интерпретация и истоки композиции на фаларе из кургана Большая Близница 141
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Безкоровайна Ю.Г. Давньоруський скарб з Києва із зібрання Музею історичних коштовностей України: історія знайдення 149
Беляева С.А., Фиалко Е.Е. Матрица для изготовления поясной гарнитуры из Аккермана 154
Малюк Н.И. Алустонский клад: малоизвестные ювелирные изделия золотоордынского времени в фондах Музея исторических драгоценностей Украины 159
Пивоваров С.В., Ільків М.В., Калініченко В.А. Прикраси слов’янського населення Буковини (за матеріалами поселення VIII – Х ст. в Рідківцях) 169
Пуцко В.Г. Щитик золотої діадеми з перегородчастою емаллю, знайдений у Сіренську 181
Сита Л.Ф. До питання про скарб із розкопок М.О. Макаренка біля Чернігівського Спасу 185
Скиба А.В. Ремінні оздоби з Хацьківського скарбу: реконструкція комплектності та художньо-стилістичні особливості 190
Хардаев В.М. Геральдические поясные наборы в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 202
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ХVІ – ХХ ст.
Аблаева У.И. Украшения крымскотатарского головного убора фес 221
Арендар Г.П. Євангеліє чернігівського полковника Якова Лизогуба 233
Бартош А.Є. Золоті шати ікони Успіння Божої Матері з ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври 238
Березова С.А. Гамбургське срібло з колекції Музею історичних коштовностей України 246
Березовая С.А., Пуцко В.Г. Греческая серебряная рипида 1686 г. из Нежина 254
Боньковська С.М. Ґеорґійський потир. Архітектоніка і палеографічні особливості написів (Слова Господньої Установи) як важливі стильові ознаки євхаристійної чаші 263
Брель О.В., Шмиголь Л.О. Гаптована катапетасма ХІХ ст. з колекції музею Б. Хмельницького в Чигирині 272
Дерев’янко Н.В. Потир кінця XVII – середини XVIII ст. із фондового зібрання Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» 279
Мальцева О.Н. Атрибуция неизвестных клейм мастеров Киевской губернии 282
Мудрицька В.Г. Предмет юдаїки із зібрання Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського 294
Ноздрина Л.Ф. Болгарские женские украшения из серебра и меди конца XIX – начала ХХ вв. в фондах Бердянского краеведческого музея 297
Палатная С.Г. История серебряного блюда из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 306
Смирнова Н.К. Дукачи с нежинским бантом в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 314
Старченко Е.В. Мастер из квартала “Къуюмджы“ 318
Терещук О.В. Медальйони прочан ХІХ – початку ХХ століття із зображенням Архангела Михаїла в коллекції Національного музею історії України 326
ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ ЗБРОЇ
Мурзін В.Ю., Шлайфер І.В. Авторська зброя майстерні Віталія Шлайфера 335
Попельницька О.О. Буддійський символізм декору японського меча вакідзасі другої половини XVIII – ХІХ століття із зібрання Національного музею історії України 340
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ
Сапфирова Н.Н. Украинское авторское искусство последней трети ХХ века как способ выражения творческой индивидуальности художников-ювелиров 357

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
18-20 листопада 2013 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Станиціна Г.О. З історії музеїв Києва в 20-ті роки XX ст. (за архівними матеріалами) 15
Векленко В.О., Несправа М.В. Відкриття Музею хреста на Дніпропетровщині 31
Ібрагімова Л.P. Від скіфського золота до сучасних прикрас (огляд колекції з дорогоцінних металів Мелітопольського міського краєзнавчого музею) 38
Быкова М.А. История коллекции драгоценных металлов Владимиро-Суздальского музея-заповедника 51
ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА.
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА
Бессонова С.С., Сиволап М.П., Сиволап Л.Г. Налобная золотая пластина IV в. до н.э. из Поросья 63
Величко Є.О. Типологія браслетів з сарматських пам’яток Північного Причорномор’я 86
Грибкова А.А. Олень раннескифского времени на пластинах-аппликациях из скифских курганов Украинской лесостепи 101
Клочко Л.С. Нашийні прикраси скіф’янок (ланцюжки з окремих елементів) 109
Клочко Р.В. Золоті прикраси з Мелітопольського кургану у фондах Мелітопольського міського краєзнавчого музею 130
Кропотов В.В. Датировка позднескифских золотых подвесок-лунниц из Предгорного Крыма 137
Мезенцева I.В. Бронзова прикраса з розкопок В.В. Хвойки біля села Пруси (с. Михайлівка) Черкаської області в експозиції НМІУ 145
Полидович Ю.Б. Структура и символика декора ножен скифских мечей V–IV вв. до н.э. 152
Тарасенко Н.А., Вертиенко А.В. Скарабей в контексте погребального обряда скифо-сарматских племен (на материалах некрополя Илурата) 170
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Особенности изображений со сценой боя на серебряной накладке горита из кургана Солоха 189
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Композиция на круглом фаларе из кургана Большая Близница 202
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV–XIV ст.)
Вакуленко Л.B. Майстерня черняхівського ювеліра з с. Сокіл на Подністров’ї 209
Вітрик І. С., Павленко Л.B. Про лімозькі емалі у київських зібраннях 220
Ієвлев М.М., Козловський А.О. Ікона св. Георгія з розкопок “Західного палацу“ 226
Пекарська Л.B. Забуті скарби Десятинної церкви (за розкопками Д.В. Мілеєва 1908 та 1910 pp.) 237
Степаненко Н.О. Енколпіони з колекції хрестів Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького 250
Хардаев В.М. Наременные украшения конской узды конца X–XI веков в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 268
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XV–XX ст.
Аблаева У.О. Классификация традиционных украшений крымских татар, а также глоссарий национальных ювелирных изделий 285
Березова С.А., Старченко О.В. Французьке срібло в колекції МІКУ 297
Боньковська С.М. Золотарські вироби богослужбового призначення як об’єкт наукового пізнання (термінологія, спроба типологізації, основні методи дослідження) 310
Дерев’янко Н.В. Комплекс прикрас народного жіночого вбрання Чигиринщини кінця XIX – початку XX століття 328
Малюк Н.І. Деталь декору золотої митри з колекції МІКУ 334
Пак В.Ф. О ювелирном оформлении финифти в Ростове Великом во второй половине XVIII–XIX вв. (к обзору источников) 342
Бартош А.Е., Палатная С.Г. История памятного серебряного венка (из фондов Музея исторических драгоценностей Украины) 353
Попелъницька О.О., Шевченко О.В. Шпага першої третини XIX ст. російського державного діяча Олександра Дмитровича Балашова в колекції НМІУ 368
Пуцко В.Г. Київський срібний хрест-мощовик 1671 р. майстра Федора Золотаря 386
Ралдугіна Т.П. Срібний вінок із Музею історичних коштовностей України – унікальна історична пам’ятка 394
Сергий Е.С. Иконографические особенности афонских и украинских деревянных резных крестов XVII–XVIII вв.: к вопросу атрибуции памятников (на материалах коллекции НКПИКЗ) 410
Терещук О.М., Мироненко T.I., Шевченко О.В. Вироби київського золотаря Івана Равича (1677–1762) в колекції НМІУ 421
Тихонова М.М. Мідна матриця для друку образу Богородиці Римської: спроба атрибуції 434
Удовиченко И.В. Исторические сюжеты на предметах немецкой торевтики (на примере стопы из коллекции МИДУ) 444
Беляева С.А., Фиалко Е.Е. Серебряный дукач из раскопок в Белгороде-Днестровском 453
Шевчук Е.Е. Полковой сувенир 1911 г. “Брянцы–Орловцамъ“ “1711–1911“: к 200-летию Орловского полка 459
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ
Сапфирова Н.Н. Украинское камнерезное искусство конца XX – начала XXI века 467
НУМІЗМАТИКА – НАУКА І МИСТЕЦТВО
Бойко-Гагарин А.С. Использование технологий ювелирного дела в фальшивомонетничестве в эпоху позднего Средневековья 479
Орлик М.В. Шедеври ювелірного мистецтва в пам’ятних монетах Національного банку України 482

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
12-14 листопада 2012 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Станиціна Г.O. Листування Д.М. Щербаківського з П.П. Курінним 7
ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА. ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА
Вакуленко Л.B. Античні геми з урочища Макартет 33
Величко Е.А. К вопросу об атрибуции шейной гривны из старых музейных фондов 42
Вертієнко Г.В. Скіфська клинкова зброя та авестійське kar?ta 47
Грібкова Г.О., Булах Ю.Д. Рентгенофлуоресцентні дослідження скіфського
золота на основі колекції МІКУ
69
Клочко Л.C. Гривни із зооморфними закінченнями зі скіфських поховань 76
Кропотов В.В. К датировке позднескифских золотых украшений из коллекции МИДУ 97
Русяева М.В. “Век Перикла“ и школа Фидия в произведениях искусства из
античных государств Северного Причерноморья
104
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Происхождение изображений со сцены боя на
золотой накладке ножен меча из кургана Чертомлык (к 150-летию находок в
кургане Чертомлык)
124
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Мотивы древнегреческих скульптурных
рельефов в живописи К.С. Петрова-Водкина (к 100-летию написания картины
“Купание красного коня“)
143
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV-XIV ст.)
Біляєва С.О., Фіалко О.Є. Прикраси з розкопок в Аккермані та Очакові: каблучки 155
Векленко В.О., Векленко А.В., Романков В.В. Сланцеві натільні хрести й
хрестовміщені підвіски Новгородської Русі
163
Векленко В.О., Несправа М.В. Ставрографічний музей: ідея, проблеми, перспективи 175
Мадуров Д.Ф. Предметы Василицкого клада. Интерпретация 183
Мудрицька В.Г., Сита Л.Ф. Ще раз про борисоглібські скарби 194
Перелигіна О.І. Золотий емальований колт з колекції Львівського історичного
музею: історія побутування та атрибуції
201
Рудика Н.М. До уточнення атрибуції персня зі старих колекцій МІКУ 214
Хардаев В.М. Византийские монеты Х-ХII вв. из коллекции
Музея исторических драгоценностей Украины
218
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XV-XX ст.
Анцишкін І.В. Доля ювелірних виробів із Свято-Покровської церкви Нової Січі 231
Арустамян. Ж.Г., Пуцко В.Г. Резной кипарисный крест 1681 г. из Московского Кремля 239
Березова С.А., Палатна С.Г. Золота табакерка з колекції МІКУ 257
Брель О.В. Гаптовані ікони XVIII-XIX ст. з колекції музею Б. Хмельницького Національного історико-культурного заповідника “Чигирин“ 269
Дерев’янко Н.В. Прикраси XVI-XVII ст. з археологічної колекції НІКЗ “Чигирин“ 276
Мальцева О.М. Паровая фабрика разных серебряных изделий И.Е. Заходера в г. Бердичеве 282
Попельницька О.О., Шевченко О.В. Дарунок мешканців Новочеркаська отаману
Матвію Платову у зібранні Національного музею історії України
298
Романовская Т.Ю. Арон ха-кодеш в декоративном пространстве памятников
еврейского искусства из коллекции МИДУ
308
Сергий Е.С. Ювелирное изделие киевского мастера М. Юревича из собрания Национального Киево-Печерского историко- культурного заповедника 316
Старченко Е.В. Табакерка 1883 г. из нових поступлений в фонды Музея
исторических драгоценностей Украины
327
Шевчук О.Е. Вышитая икона как образец ювелирного искусства из фондов
Черкасского краеведческого музея
334
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ
Сердюк А.С., Олексюк О.В., Лабунская Э.Ю., Устинова И.О., Филиндаш А.А., Кондрашов А.А., Кочегарова Н.Н. О титульно-заявленных ювелирных изделиях в 30-50 годах XX столетия 343
Сапфирова Н.Н. Украинское ювелирное искусство 60-х гг. XX – 10-х гг. XXI в.
Ситуация и проблемы
350

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
14-16 листопада 2011 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
До 40-річчя “знахідки століття“. 75 років з дня народження Б.М. Мозолевського
Ганжа П.К. Борису Мозолевському – державне визнання 9
Жуковський М.П. Остання таємниця Товстої Могили 12
З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Іваненко А.С., Рудика Н.М. Основні принципи наукової реставрації
та їх правове забезпечення на сучасному етапі
20
Станиціна Г.О. Доля деяких археологічних пам’яток (за архівними документами НА ІА НАНУ) 25
ТВОРЧІ НАДБАННЯ ДАВНІХ МАЙСТРІВ ЗА ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА
Величко Е.А. Тенденции взаимовстречаемости металлических украшений
в сарматских памятниках Северного Причорноморья
38
Вертієнко Г.В. Дзеркало в скіфській та іранській ритуалістиці 45
Грібкова А.А. Зооморфні сюжети на пластинах-аплікаціях з курганів
Дніпровського Лісостепу на основі колекції Музею історичних коштовностей України
60
Клочко Л.С. Кореляція сюжетів у декорі вбрання скіф’янок 69
Кропотов В.В. О ремонте северопричерноморских фибул в сарматское время 87
Переводчикова Е.В. К вопросу о месте производства золотых оковок
деревянных сосудов из Филипповки
93
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Изображения на драгоценной торевтике
из кургана Солоха и пластине из села Михайловка; их связь с композициями
на античных саркофагах из Сидона
105
Триколенко С.Т., Триколенко О.В. Изображение осы с пауком золотых
пластинок из Мелитопольского кургана и его связь с реальностью
137
Фіалко О. Є. Прикраси у вбранні скіфських амазонок 146
Чубур А.А. Недоля Ю.Н. Булавки раннего железного века с ажурным
листовидным навершием: к вопросу о типологии и ареале
154
ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЙ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ, РОСІЇ, БЄЛАРУСІ
Анцишкін І.В. Потири XVIII ст. з Нікопольської Свято-Покровської соборної
церкви в колекції Нікопольського краєзнавчого музею
164
Перелигіна О. Раритети Львівського історичною музею: пам’ятний медальйон
Михайла Драгоманова
168
Сидорчук Т.М. Колекція ритуальною срібла Єврейського музею у Львові:
джерелознавчий аспект (за матеріалами Центрального державного історичного архіву м. Львова)
175
Степаненко Н.О. Братина та кубок з кокосового горіха у срібній оправі
з колекції Дніпропетровського історичного музею
186
Тихонова М.Н. Вкладні напрестольні стаціонарні різьблені хрести з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького: до питання атрибуції 194
Толкачева Л.И. Цибориум с клеймом Виленского цеха ювелиров из
коллекции Национального исторического музея Республики Беларусь
205
Чернышов С.В. Монетные украшения как элемент социальной истории
(по материалам нумизматической коллекции Трубчевского краеведческого музея)
209
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Вітрик І.С., Павленко Л.В. Два західноєвропейських розп’яття XIII ст. з
Дніпропетровської області (технологічні аспекти)
220
Журухіна О.Ю. Намисто як елемент одягу (за матеріалами давньоруських пам’яток) 227
Хардаев В.М. Грузинские перегородчатые эмали из коллекции Музея
исторических драгоценностей Украины: работа мастеров Грузии или Византии?
232
Чубур А.А., Турлакова Е.С. Новые находки древностей круга выемчатых
“варварских“ эмалей в междуречье Сейма и Десны
242
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XVI-XX ст.
Березова С.А. Потир з гербом В. Дуніна-Борковського з колекції МІКУ 248
Біляєва C.O., Фіалко О.Є. Пряжки-пафти Карпато-Балканського регіону на
пам’ятках Північного Причорномор’я
256
Протоиерей Маноле Брихунец. Икона Успения Пресвятой Богородицы из
молдавского монастыря Каларашовка
265
Векленко А.В., Векленко В.О., Мігульов О.В. Християнське срібло XIX ст. з Ігренського півострова 272
Дженкова Е.В. К вопросу об атрибуции некоторых чарок из коллекции
Музея исторических драгоценностей Украины
279
Ковальова Н.М. Вотуми польських майстрів та фірм XVIII–XX ст. 292
Кондратикова Лилиана. Культовые церковные украшения XIX века (на примере Свято-Георгиевской церкви в Кишиневе) 302
Малюк Н.И. Перстень “барского конфедерата“ из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 307
Палатная С.Г. “Святой отче Иоасафе, моли Бога о нас“ 318
Попельнщъка О. Металеві хрести з фініфтями XVIII–XIX ст. роботи
російських майстрів із зібрання НМІУ
327
Пуцко В.Г. Українські стаціонарні хрести XVI–XVII ст.: питання ґенези 332
Романовська Т.Ю. Шавуот: традиція, атрибути і пам’ятки ювелірного мистецтва
(два унікальних экспоната з колекції Музею історичниих коштовностей України)
343
Сердюк А.С. Редкие примеры применения подфондонной запечатлевающей
фотографии в изделиях ювелирного искусства Российской империи
354
Удовиченко И.B. Потир с вкладной надписью Никифора Грибовского 361
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО
Сапфирова Н.Н., Сердюк А.С. Треугольная форма в произведениях современных
мастеров ювелирного искусства
372
Вуколова Е., Полоз Т., Пономаренко О. О соблюдении современных таможенных
правил при оформлении и провозе ювелирных изделий через государственную границу Украины
386

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
15-17 листопада 2010 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
Вступне слово 3
З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Скорий С.А. “Горячо желаю продолжить учебу…, специализируясь в скифо-сарматском периоде“ (до 90-річчя від дня народження В.А. Іллінської) 6
Рудика Н.М. Досвід охорони памяток археології в країнах континентального права 18
Станиціна Г.О. Маловідомі документа в науковому архіві Інституту археології НАН України 25
ТВОРЧІ НАДБАННЯ ДАВНІХ МАЙСТРІВ ЗА ДОБИ БРОНЗИ — РАННЬОГО ЗАЛІЗА
Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Болтанюк П.А. Булавки гордеевского круга из экспозиции Каменец-Подольского Музея 42
Бессонова С.С. Скифская пантера (к вопросу о семантике образа) 49
Вольная Г.Н. Навершие с золотой обкладкой из могильника “Бамутские Сады“ 67
Вертієнко Г.В. Сцена “офірування барана“ на сахнівській пластині? 75
Фиалко Е.Е. Золотой калаф из кургана Большая Близница: к интерпретации персонажей 89
Клочко Л.С., Васіна 3.О. Реконструкція головних уборів за декоративними елементами із поховань скіф’янок (версії загальної класифікації) 97
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Про центр виготовлення пластинок із зображеннями комах та тварин із скіфських курганів Північного Причорномор’я 113
Грібкова Г.О. Образ Геракла на пластинах-аплікаціях з колекції МІКУ 121
Брель О.В. Набір кінських прикрас скіфського періоду (з фондів НІКЗ “Чигирин“) 130
Чубур А.А. Образ лошади в металлопластике племён раннего железного века бассейна Десны 134
Величко Є.О. Золоті пластини-аплікації з сарматських пам’яток Північного Причорномор’я 143
Шамина Т.Ф. Жемчуг в ювелирных изделиях 156
Иваненко A.C. Реставрация хрупкого археологического серебра 167
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV — XIV ст.)
Рябцева С.С. Древнерусские подвески-рясна и их аналоги в Карпато-Балканском регионе 172
Дерев’янко Н.В. Прикраси X — XV століть із нових надходжень у фонди НІКЗ “Чигирин“ 186
Хардаев В.М. К вопросу о химическом составе византийских, древнерусских и грузинских перегородчатых эмалей из коллекции МИДУ 193
Гегельська І.В. Кам’яні іконки, знайдені в археологічних комплексах на території Південної Русі 205
Черненко О.Є. Нові знахідки предметів художнього культового лиття XII — XIII ст. з території Чернігово-Сіверщини 213
Рябцева С.С., Тельнов Н.П. Ювелирные украшения из клада Алчедар (Молдова) 217
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XVI — ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XX ст.
Ковалева Н.М. Вотуми у зібранні Музею історичних коштовностей України 230
Сергий Е.С. Особенности иконографии серебряной оправы жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры 239
Степаненко Н.О. Окладні ікони із фонду дорогоцінних металів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького 250
Тихонова М.Н. Саккос XVII ст. з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького: історія, термінологія і технологія виготовлення 260
Березова С.А. Нюрнберзьке срібло з колекції Музею історичних коштовностей України 270
Малюк Н.И. К уточнению атрибуции перстня из коллекции МИДУ 281
Березова С.А., Старченко О.В. Напрестольний хрест з вкладним написом Василя Родзянка 1726 р. 290
Романовская Т.Ю., Савченко Т.М. Щит Торы из Тульчина в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 299
Перелигіна О.І. Пам’ятки медальєрного мистецтва з колекції львівської Шопеніани (на матеріалах фондів Львівського історичного музею) 310
Палатная С.Г. Уникальный сервиз из коллекции МИДУ 320
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО
Кондратикова Л. Развитие ювелирного искусства в республике Молдова в 1990-е годы 330
ХРОНІКА
Білан Ю. О., Панченко М.В. Про третій Всеукраїнський музейний фестиваль у Дніпропетровську 338

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
9-11 листопада 2009 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Рудика Н.М. Міжнародні документи щодо охорони пам’яток археології 4
Станиціна Г.О. Забуті сторінки з історії першого міського музею в Києві (за архівними документами НА ІА НАНУ) 14
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ВІД ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА ДО РИМСЬКОГО ЧАСУ
Фиалко Е.Е. Тема амазономахии и грифономахии в произведениях античных
торевтов
32
Грібкова Г.О. Ювелірні вироби з кургану поблизу села Будки на Посуллі 44
Клочко Л.С. Образ водоплавного птаха на декоративних елементах скіфського
костюма
55
Триколенко О.В. Золота скульптурка дикого кабана з кургану Хомина Могила 74
Чубур A.A. Пектораль раннього залізного віку з Брянсько-Чернігівського прикордоння 86
Величко Є.О. Золотне шиття з сарматського поховання у Донецькій області 94
Кондратикова Л. Ювелирные украшения сарматских племен Днестровско-Прутского междуречья 100
Ермолин А.Л. К вопросу о технике изготовления золотой маски из Пантикапея 109
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV – XIV ст.)
Романовская Т.Е. К вопросу об атрибуции уникального браслета из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 114
Попельницька О.О. Хрест давньоруського часу з городища Княжа Гора у зібранні Національного музею історії України 125
І’орбова M.B. Уникальная дробница из коллекции Донецкого областного краеведческого музея 130
Куштан Д.П. Перстень з родового замчища гетьмана Б. Хмельницького у Суботові 136
Терещук О. Вкладні речі Адама Киселя – київського воєводи (1649–1653 рр.) у збірці Національного музею історії України 141
Сергий Е.С. Кресты с именами мастеров деревянной миниатюры XVIII века в собрании Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 151
Пашковський O.A. Срібний оклад XIX ст. з Чигиринського Троїцького монастиря 159
Березова C.A. Старченко O.B. Дарохранильниця з вкладним написом 1793 року 162
Тихонова М.М. Дарохранильниця Кирила Тарловського з колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького 170
Дженкова Е.В. Серебряная кружка работы московского мастера из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 179
Березова C.A., Палатна С.Г. Реліквія роду Безбородків 194
Степаненко Н.О. Срібні нагрудні хрести із колекції Дніпропетровського історичного музею 202
Романовская Т.Е., Савченко Т.Н. Библейский сюжет Акедат Ицхак в декоративном пространстве памятников еврейского церемониального искусства из коллекции МИДУ 214
Смирнова Н.К. Дукач-Коронатка 227
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Перстень “Вепр“ С.М. Серова 232
НОВЕ В НАУКОВО-ОСВІТНІЙ РОБОТІ
Малюк Н.І. Театралізована програма “Священні скарби“ 244

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
10-12 листопада 2008 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Станиціна Г.О. Скарби як джерело поповнення фондів музеїв 4
ТВОРЧІ НАДБАННЯ ДАВНІХ МАЙСТРІВ (ВІД ДОБИ ЕНЕОЛІТУ ДО ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА)
Гошко Т.Ю., Якубенко О.О. Бронзовий орнаментований браслет із околиць с. Витачів на Київщині 8
Полтавец В.И. Новая находка браслетов Суботовского типа 24
Грібкова Г.О. Пластини-аплікації з кургану № 5 поблизу с. Архангельська
Слобода
32
Бессонова С.С., Витрик И.С. Золотое ожерелье из Братолюбовского кургана 38
Клочко Л.C. Головні убори жінок із Лісостепового Лівобережжя Скіфії 51
Трейстер М.Ю. Серьга с подвеской в виде скульптурной фигурки Эрота из Гаймановой Могилы 70
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Золотий гребінь з кургану Солоха 81
Фиалко Е.Е. Бронзовые зеркала в ритуальной практике скифов 92
Величко Е.А. Золотые украшения из сарматского погребения у посёлка Чугунно-Крепинка 101
Шамина Т.Ф. К определению тамговых знаков на стаканах из Чугунно-Крепинки 110
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ
Ермолин A.Л. К 10-летию работы Керченской охранно-археологической экспедиции 118
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Рабинович P.A., Рябцева C.C., Тельнов Н.П. Два перстня с городища Германарие в Молдове 132
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО XVI – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XX ст.
Анцишкін І.В. Аналой зі Свято-Покровської січової церкви 146
Березова С.А., Волковинська O.A. Предмети з гербом представників родини І. Ломиковського з колекції МІКУ 152
Палатная С.Г. Филиалы фирмы Фаберже в Украине 161
Перелигіна О.І. Церемоніальний ланцюг президента королівського столичного міста Львова. Продовження традицій 173
Смирнова H.K. Медные дукачи в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 181
Терещук О. Алегоричне відображення Полтавської битви в ювелірному мистецтві (на матеріалах НМІУ) 186
Тихонова М.М. Вкладні Євангелія XVIII ст. з колекції Дніпропетровського історичного музею: оздоблення металевих оправ 200
ПАМ’ЯТКИ ЄВРЕЙСЬКОГО ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА
Романовская Т.Е., Савченко Т.Н. Особенности декора Торашилда из Золотоноши из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 214
Степаненко Н.О. Корона Тори із колекції О.М. Поля 223
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО
Никорич Л. Ювелирные украшения и мастера Кишиневского ювелирного завода в 1972-1982 годы 234
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Калашнікова O.Л. Специфіка митної експертизи культурних цінностей 248
Сердюк A.C. О классификации известных геометрических стилей и типах ювелирных изделий, изображенных на половецких каменных изваяниях 256

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
12-14 листопада 2007 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Станиціна Г.О. Архівні документи про Музей культів та побуту 6
ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ ВІД ДОБИ ЕНЕОЛІТУ ДО ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ПЕРІОДУ
Гошко Т.Ю., Якубенко O.О. Мідні прикраси з трипільського поселення Блищака II на Тернопільщині 18
Клочко Л.C. Жіночі головні убори племен Скіфії за часів архаїки 23
Бессонова С.С. Фиала из Братолюбовского кургана. К вопросу о композиции 42
Грібкова Г.О. Образ Афіни в ювелірному мистецтві Північного Причорномор’я 53
Маслов В.Е., Дорофеев Г.Л. Бляшки с изображением руки с Северного Кавказа 62
Переводчикова E.В. Золотые оковки сосудов из I Филипповского кургана: к постановке вопроса о месте производства 64
Гунчина О.Л. Реставрация античного золотого перстня со змейкой 73
Быковская H.В. К вопросу о поясных наборах с тамгообразными знаками 75
Хардаєв В.М. Ювелірні вироби черняхівської культури із зібрання Музею історичних коштовностей України 84
Ермолин А.Л. Богатое женское захоронение в склепе №29 некрополя Джурга-Оба 92
ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Жилина H.B. Скандинавская средневековая ювелирная традиция эпохи викингов 98
Рябцева С.С., Рабинович P.A. О ювелирных украшениях с городищ типа Екимауцы – Алчедар в Молдове 116
ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ XVI – XX ст.
Тихонова М.М. Дарохранительниці останньої третини XVIII ст. із колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького – взірці бароко і рококо в металообробці 128
Сергий Е.С. Иконография православных деревянных резных крестов XVII–XVIII вв. (по материалам собрания НКПИКЗ) 140
Степаненко Н.О. Художні особливості стильових напрямів декоративно-прикладного мистецтва в інтерпретації народних золотарів: пам’ятки з фонду Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького 148
Анцишкін I.B. Плащаниця 1756 р. – оригінальний витвір українського ювелірного мистецтва 158
Попельницька О. Хрест з частинками “животворного древа Хреста Господнього“ із зібрання НМІУ 160
Сердюк A.C. О Российской пробирной реформе XIX ст. и кратко о корректурах (?) орнаментов абрезов венцов окладов Смоленской Пресвятой Богородицы 163
Палатная С.Г. Ювелирные изделия фирмы Фаберже в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 172
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Сита Л.Ф., Мудрицька В.Г. Борисоглібський скарб з колекції Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського 184
Сердюк A.C. Атрибуции и экспертизы в аспектах значимости изографической пластики из хлебного мякиша коллекций Дмитрия Ивановича Яворницкого 190
Смирнова Н.К. Утеряный дукач 199
Ферчук А., Неліна Т. Іконка Святої Олександри майстерні Йосипа Рєбьонка у Києві 203
Березова С.А., Волковинська O.A. Аугсбургське срібло в колекції МІКУ 204
Романовська Т.Ю. Унікальна корона Тори вісімнадцятого століття з колекції Музею історичних коштовностей України 215
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО 230
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Ювелірні твори О.А. Михальянца, що експонувалися на виставці “Сучасне ювелірне мистецтво України“ 230
ВЕРСІЇ 239
Берёзкин А.П. К вопросу определения подделок 240
Перелигіна О. Фальсифікат у музейній збірці: проблема оцінки та використання 244
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Старик A.B., Ходас В.А., Калашникова О.Л., Сердюк A.C., Мартыненко H.H.
О визуально-предположительных крепежных и стилистических особенностях булавки из находок Китайгородской экспедиции (2007 г.)
252

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
11-13 грудня 2006 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
ПОПЕРЕДНЄ СЛОВО 5
ПАМ’ЯТІ ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ
1. Борис Миколайович Мозолевський (1936-1993) 8
2. Отрощенко В.В. В.І. Бідзіля – менеджер української археології 11
З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
1. Баукова Анастасія. «Ефектні знахідки» як головна мета діяльності керченських археологів XIX ст. 16
2. Станиціна Г.О. Хроніка повернення в Україну церковних цінностей, вилучених в 1922 році 18
ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ ЗА ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА
1. Клочко Л.С. Шпильки у вбранні населення Скіфії 28
2. Підвисоцька О.П., Поляцкова Н.В.. Реставрація монолітів з кургану Товста Могила 42
ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
1. Гнутова С.В. «Константинов крест» – древнейший памятник
раннехристианского искусства в России
50
2. Родинкова В.Е. Об одной группе украшений Пастырского городища 65
3. Жилина Н.В. Височные украшения славяно-русского убора: византийское влияние и собственные традиции 86
4. Пуцко В.Г. Київські срібні браслети-наручі і тератологічна книжна орнаментика 102
5. Хан Н.А. К проблеме появления киевских кладов куфических монет в начале X в. 114
6. Шевченко Ю.Ю. Овеществленные символы духовной культуры с территории «Красного двора» в Чернигове 124
7. Крупа Т.Н., Кришталь А.П. Исследование золотных нитей первых веков нашей эры 140
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
1. Березова С.А. Твори варшавського майстра Яна Єжи Бандау в колекції МІКУ 148
2. Волковинська О.А. Предмети з Олави (Польща) в колекції Музею історичних коштовностей України 153
3. Палатна С.Г. Панагії з колекції Музею історичних коштовностей України 157
4. Полюшко Г.В. До питання атрибуції золотої митри з колекції Музею історичних коштовностей України 168
5. Старченко Е.В. Орнаментальные мотивы на изделиях крымско- татарских мастеров-ювелиров 172
6. Романовська Т.Ю. Символіка зображень щита Тори Святого товариства Лохвиці 178
7. Смирнова Н. К. Дукачи в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 187
8. Нестеренко В.І. Дукачі Лівобережної Черкащини 197
9. Степаненко Н.О. Вироби українських золотарів у зібранні коштовних металів Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького 208
10. Беручашвили Н. Новые сведения об ограблении вкладной иконы Хахульского триптиха 214
11. Анцишкін I.В. Реставрація ікони-ставротеки з фондів Нікопольського державного краєзнавчого музею 219
12. Лучшева 3.А. Старообрядческое медное литьё в собрании ГМИР 224
13. Артюх Т.Н., Калашникова О.Л., Ковригина Е.В., Сердюк А.С. “Рыбачки“
П. Овчинникова: идентификационная экспертиза ювелирного изделия
238
ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО XVI – XX ст.
1. Давыдова Е.В. Миниатюрная резьба Киева и ее влияние на формирование сергиево-посадской школы резьбы в XIX веке 246
2. Карсакова Т.Н. Любовная символика в русских ювелирных украшениях 256
3. Денисова Е.В. Оправы ростовской эмали 265
4. Гончарова Л.Н. Ростовская финифть ХVІІІ – ХІХ вв. 269
5. Никорич Лилиана. Основные этапы развития ювелирного искусства Молдовы ХІХ – ХХ вв. 279
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО
1. Триколенко О.В. Ювелірні вироби Т.В. Письменної на космічну тематику з колекції Музею історичних коштовностей України 286
2. Беручашвили Н. Творчество художника-ювелира Нино Дарчиашвили 303
ВЕРСІЇ 305
1. Раковський. Пектораль з кургану Товста Могила 306

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
5-6 грудня 2005 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
1. О.В. Старченко. Нові надходження до Музею історичних коштовностей України 6
2. Г.О. Станиціна. Архівні документи про історію деяких музейних експонатів 13
3. Н.В. Быковская. Золотая кладовая Керченского государственного историко-культурного заповедника 29
ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ ЗА ДОБИ БРОНЗИ ТА РАННЬОГО ЗАЛІЗА
1. О.О. Якубенко, С.Д. Лисенко, С.С. Лисенко. Шпильки-жезли із зібрання НМІУ 42
2. С.С. Бессонова, И.С. Витрик. Композиция изображения на золотом конусе из Братолюбовского кургана 52
3. Л.С. Клочко. Антропоморфні образи в оздобах скіфських головних уборів 64
4. Л.І. Бабенко. Образи фантастичних істот у декорі одягу Сіверсько-Донецького населення V – IV ст. до н.е. 76
5. О.Д. Могилов, С.В. Діденко. Деякі предмети вузди V ст. до н.е. з зібрань Національного музею історії України 82
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
1. В.С. Аксенов. Ранние средневековые фибулы из Нетайловского могильника салтово-маяцкой культуры 86
2. М.В. Потупчик. З досвіду експонування кам’яних ювелірних форм V – VI ст. з поселення
Бернашівка
93
3. А.Ю. Чумаченко. Золотая цепь из Черниговского клада в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины: попытка идентификации владельца 97
ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ XVII-XX ст.
1. О.С. Сергій. Різьблені дерев’яні хрести в срібних оправах XVII-XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 108
2. С.А. Березова, О.А. Волковинська. Гданське срібло з колекції Музею історичних коштовностей України 119
3. Н.О. Степаненко. Ювеліри Росії кінця XIX – початку XX ст. у пам’ятках зібрання Дніпропетровського історичного музею 131
4. М.М. Тихонова. Вироби культового металу варшавських фірм Фраже та “Норблін і Ко“ в колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького 139
5. Т.Е. Романовская. Мезуза: место в еврейской традиции и искусстве 144
АРХЕОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ СТАРОВИНИ
1. Т.М. Артюх, О.П. Підвисоцька. Спектральні дослідження складу золотих сплавів коштовностей різних хронологічних періодів 154
2. Т.Н. Крупа. Изучение археологического текстиля скифского времени Харьковщины 165
3. С.І. Михайлова. Загальні умови до збереження предметів з металу 170
ДОДАТОК 179
1. О.В. Дженкова. Театралізована програма “Скіфія золота“ 180

Музейні читання.
Матеріали наукових конференцій 2002-2003 рр.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
ПЕРСОНАЛІЇ (з історії науки)
Станицына Г.А. Письма Н.Ф. Беляшевского (1867-1926 г.г.) в личном фонде В.В. Хвойки (1850-1914) 6
Корпусова В.М. В. Петров (Домонтович): трипільська спадщина в історії України 14
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Клочко Л.С., Шаміна Т.П. Золоті аплікації з поховання скіфського воїна 26
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Умовна колористична тепло-холодність у скіфській торевтиці (срібна з позолотою чаша із кургану Гайманова Могила) 32
Саєнко В.М. Бляхи-“півники“ скіфської вузди 40
Березова С.А, Волковинська О.А. Вроцлавське срібло із зібрання МІКУ 49
Романовська Т.Ю. Трапеза, оточена святістю 59
АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Михальчишин І.Р. До проблеми індоєвропейської прабатьківщини 72
Козлова І.О. Образ варвара за “Історією в дев’яти книгах“ Геродота 81
Крупа Т.Н. Женщина в свете античной эротики: традиционные взгляды и реальность 90
Бессонова С.С., Романюк В.В. Оборонительные сооружения скифского времени в г. Тараща и Змиевы валы 107
Данилко Н.М., Куприй С.А. Погребение воина-дружинника у с. Мирное 119
Вакуленко Л.В. Соціальна стратифікація населення Прикарпаття III-IV ст. н.е. 125
Приходнюк О.М., Фоменко В.М. Ранньосередньовічні поховання кочовиків із с. Христофорівка Миколаївської області 133
Черненко Е.Е. Новые данные о столице князя Игоря Святославича (по материалам раскопок 2003 г.) 145
АРХЕОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ СТАРОВИНИ
Рябова В.О., Черняков I.Т. Технології литва за втраченими восковими моделями у Скіфії 155
Ольговський С.Я. Обробка кольорових металів у басейні Сіверського Донця 164
Старченко О.В. Експрес аналіз художніх предметів з дорогоцінних металів 172
Торопкова К.А. Товарознавча експертиза предметів сервірування столу, виготовлених з дорогоцінних металів 178
Татарінцева К.В. Товарознавча експертиза та оцінка різьблених виробів з коштовного каміння, що мають історико-культурну значущість 187
Астахова Е.В. Что первично: гигиена или культовые обряды, с точки зрения биолога? 195
ПАМ’ЯТАЄМО
Пам’яті Любові Володимирівни Ніколайко (1932-2005) 200
Пам’яті Олега Михайловича Приходнюка (1941-2005) 202

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції. Грудень 2001 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
ПЕРСОНАЛІЇ
Н.С. Абашина. М.Ю. Брайчевський про періодизацію історичного розвитку та зміну археологічних культур 6
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
О.П. Підвисоцька, І.Т. Черняков. Технологічні спостереження над середнім ярусом пекторалі із Товстої Могили 17
О. Триколенко. Скіфські золоті прикраси зі скарабеями 27
В.О. Рябова, І.Т. Черняков. Призначення та походження великих золотих скіфських » ворворок 41
М.В. Русяєва. Мистецтво гліптики Херсонеса Таврійського перших століть нової ери 61
С.А. Березова. Золоті вінки з античних некрополів Північного Причорномор’я 74
B.М. Хардаев, О.М. Приходнюк. Полихромные изделия гуннского времени из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 83
О.Є. Черненко. Церковне начиння з Княжої гори в фондах ЧОІМ імені В.В. Тарновського 97
Ж.Г. Арустамян. К вопросу об атрибуции серебряных изделий с клеймом «И.Е.З.» 105
АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
С.С. Лысенко. Подвески белогрудовского типа 116
А.И. Кубышев, С.А. Куприй. Окружение братолюбовского кургана (скифские курганы у с.Ольгино) 126
C.Д. Лысенко. Новые находки бронзовых изделий эпохи бронзы и скифского времени в Киевской области 129
I.С. Вітрик, Н.М. Данилко. Поховання знатної скіф’янки у “Великому кургані“ М.І. Веселовського 138
Л.С. Клочко, З.О. Васіна. Реконструкція жіночого вбрання за знахідками у «Великому кургані» М.І. Веселовського 150
Ю.В. Болтрик, О.Є. Фіалко. Тайники у поховальній традиції скіфів 169
С.П. Пачкова. Фибулы латенской схемы из могильников зарубинецкой культуры 174
Л.В. Вакуленко. Торгові шляхи та експортні товари у зовнішній торгівлі населення Карпат у III – V ст. н.е. 190
Р.Д. Михайлова. Шийні гривни у складі речових скарбів X – початку XI ст. з галицько-волинських земель 199
В.М. Корпусова. Поховально-вівтарні плити в історії християнського поховального обряду Криму (за матеріалами некрополів Золоте, Осовини. XIII – ХV ст.) 207
І.Р. Михальчишин. До історії виникнення держави в Україні 222
Т.Е. Романовская. Жизненный путь: Свадьба в еврейской традиции 233
М.Н. Варшавская. Исчезнут ли “чтецы“ – секта караимов? 251
Т.И. Слепова. Венецианский монетный двор в XII – ХV веках 260
А.В. Иваницкий. Античные мотивы в современном николаевском гобелене и пэчворке 268

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції. Грудень 2000 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
ПЕРСОНАЛІЇ
Корпусова В.М. В.П. Петров як історіософ 6
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Квасниця В.М., Бондаренко І.М., Підвисоцька О.П. Про хімічний склад золотих виробів скіфського періоду 14
Клочко Л.С., Васіна З.О. Жіноче вбрання населення чорноліської культури 26
Березова С.А. Персні із скіфських пам’яток в колекції Музею історичних коштовностей України 41
Русяєва М.В. Образ Геракла на пам’ятках ювелірного мистецтва IV ст. до н.е.
з Північного Причорномор’я
53
Триколенко О.В. Ажурні золоті платівки із зображенням маленьких степових істот (до вивчення знахідок з Мелітопольского кургану) 63
Гершкович Я.П., Якубенко О.О. Календарний фриз на посудині бронзової доби з Аксютинських курганів 72
Приходнюк О.М. Наручні браслети із ранньосередньовічного шару Пастирського городища 81
Арустамян Ж.Г. Київський майстер срібних справ Федір Михайловський 89
Романовская Т.Е. Жизненный путь: “брит-мила“ и выкуп первенца 106
Пачкова С.П. О возможном месте находок у с. Вишенки вещей латенского и римского времени из коллекций В.В. Хвойко и Ф.П. Яновского 120
Шовкопляс Г.М. Мистецькі твори у зібранні В.В. Хвойка 131
Пуцко В.Г. Візантійська камея із київської збірки 141
АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. Сліди скіфського нападу на Трахтемирівське городище 146
Скорый С.А. Погребальный обряд Большого Рыжановского кургана в контексте погребальных древностей скифской эпохи Северного Причерноморья 149
Крупа Т.М. Дослідження тканини IV ст. до н.е. з розкопок некрополя Беш-оба (Ак-кая. Курган 4. Поховання 2) 152
Вакуленко Л.В. Фібула з емаллю II ст. н.е. з могильника Верхня Аипиця на Придністров’ї 156
Андраш Д.В. Роль микробиологического анализа в оценке степени сохранности археологических памятников (археологической органики) 165
Варшавская М.Н. Не сотвори себе кумира 168
Хардаєв В.М. Слово про ювіляра 178
Наукові праці Приходнюка О.М. 183

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції, присвяченої 30-річчю з дня відкриття
Музею історичних коштовностей України. 16 лютого 1999 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ МУЗЕЮ ТА ЙОГО КОЛЕКЦІЙ
Старченко О.В. (м. Київ, МІКУ). З історії створення Музею історичних коштовностей України 7
Шовкопляс Г.М. (м. Київ, НМІУ). Історія створення колекції археологічних коштовностей музею 16
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ ТА ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ 22
Клочко В.І. (м. Київ, ІА НАНУ). Про початок обробки дорогоцінних металів в Україні 25
Підвисоцька О.П., Горенко О.В. (м. Київ, МІКУ). Новий варіант реконструкції посудини з кургану поблизу с. Оситняжки 28
Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. (м. Київ, ІА НАНУ). Пружинні щипці в побуті скіфів 34
Клочко Л.С., Березова С.А. (м. Київ, МІКУ). Деякі типи металевих нашийних прикрас із скіфських поховань у колекції Музею історичних коштовностей України 39
Лебедева Е.Ю. (г. Москва, МДУ). Металлические ритоны скифского времени из памятников Северного Причерноморья и Северного Кавказа 42
Русяєва М.В. (м Київ, МІКУ). Художественный образ прямостоящей Партенос на монетах и ювелирных изделиях Херсонеса 49
Русяєва М.В. (м. Київ, МІКУ). Багатофігурні композиції на чаші з кургану Гайманова Могила 56
Гаврилюк Н.А., Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (г.Киев, ИА НАНУ). Авифауна скифской торевтики 64
Крупа Т.М. (м. Харків, Харківський університет). Мистический символизм в античном херсонесском костюме 67
Вакуленко Л.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Золоті підвіски пізньоримського часу із Закарпаття 70
Приходнюк Ю.О. (м. Київ, МІКУ). Два ранньосередньовічні скарби з території Поросся 72
Комар О.В. (м. Київ, ІА НАНУ). До інтерпретації Глодоського комплексу 76
Приходнюк О.М. (м. Київ, ІА НАНУ). Ще раз про коштовності з Малої Перещпеини 79
Черненко О.Є. (м. Чернігів, Історичний музей ім. В.В. Тарновського). Тушинський скарб X ст. 82
Черняков І.Т. (м. Київ, заповідник “Древній Київ“). Техніка виготовлення мідного горельєфа Михаїла Архангела з фронтона Михайлівського золотоверхого собору та “київська школа“ металопластики кінця XVII – початку XVIII ст. 87
Мішнєва О.І. (м. Київ, Національний Києво-Печерський заповідник). До питання щодо атрибуції творів київського золотаря Івана Равича 88
Кабанець Є.П. (м. Київ, Національний Києво-Печерський заповідник). Легендарна намісна ікона Печерського монастиря 91
Арустамян Ж.Г. (м. Київ, МІКУ). Видатний твір київського майстра XIX століття з клеймом “И.Я.“ у зібранні Музею історичних коштовностей України 91
Варшавская М.Н. (Киев, НМИУ). Древнейшие иудейские секты: саддукеи, ессеи и фарисеи 98
Романовская Т.Е. (Киев, МИДУ). “Грозные дни“: традиция и ритуальные предметы 108

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції. 24 грудня 1999 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
ПЕРСОНАЛІЇ
Шовкопляс A.M. (м. Київ, НМІУ). K.M. Антонович і музей (до 140-річчя з дня народження) 6
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Черняков І.T., Підвисоцька О.П. (м. Київ, заповідник “Древній Київ“, МІКУ). Нижній ярус пекторалі з кургану Товста Могила 14
Виногродська Я.О. (м. Київ, ІА НАНУ). До інтерпретації зображень на платівках скіфського архаїчного головного убору 17
Клочко Л.С. (м. Київ, МІКУ). Зооморфні образи в декорі скіфських головних уборів V – IV ст. до н.е. 23
Клочко Л.С, Васіна З.О. (м. Київ, МІКУ, Інститут етнографії НАНУ). Вбрання кіммерійців (за зображеннями та археологічними матеріалами) 29
Русяєва М.В. (м. Київ. Національний університет культури). Відображення античного архітектурного декору в пам’ятках торевтики зі скіфських курганів 41
Бессонова С.С. (м. Київ, ІА НАНУ). До питання про скіфське скульптурне зображення № 2 з Національного музею історії України 45
Черненко О.Є. (м. Чернігів, Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського). Історія формування колекції Шестовицького могильника 50
Приходнюк О.М., Хардаєв В.М. (м. Київ, ІА НАНУ, МІКУ). Золотий натільний хрест із Келегей 55
Хардаєв В.М., Приходнюк О.М. (м. Київ, МІКУ, ІА НАНУ). Уникальный памятник из Гладковки 59
Кияшко A.Г. (м. Київ, Національний Києво-Печерський заповідник). Давньоруські хороси ХІ – ХІII ст. До історії вивчення освітлювальних приладів середньовіччя 64
Арустамян Ж.Г. (м. Київ, МІКУ). Творчість київського срібляра Федора Коробкіна 67
Филипчук О.В., Арустамян Ж.Г., Климова К.І. (м. Київ, МІКУ, Головне бюро судово-медичної криміналістики МОЗ України, Національний університет культури). Атрибуція портретної мініатюри на табакерці XVIII ст. 83
Романовська Т.Ю. (м. Київ, МІКУ). “Бар-мицва“: традиція та атрибути 100
АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Солтис О.Б, Білан Ю.О. (м. Київ, Обласний Центр охорони пам’яток, МІКУ). Курган ранньоскіфського часу поблизу села Іванковичі на Київщині 107
Черненко Є.В. (м. Київ, ІА HAHУ). До питання автентичності золотої пластини з колекції Романовича 114
Ольговський С.Я. (м. Київ, Національний університет культури). Робота варварських ливарників у Ольвії архаїчної доби 118
Скорий С.А. (м. Київ, ІА НАНУ). Античний посуд з Великого Рижанівського кургану 122
Лебедева К.Ю. (г. Москва, ИА РАН). Металлические ритоны в погребальной практике населения Северного Причерноморья скифского времени 126
Фиалко Е.Е. (г. Киев, ИА НАНУ). Наборы местной металлической посуды из скифских погребений 131
Симоненко А.В. (г. Киев, ИА НАНУ). Китайские и “бактрийские“ зеркала у сарматов Северного Причерноморья 136
Крупа Т.М. (м. Харків, Харківський університет). Про красильне виробництво в Херсонесі Таврійському в античний час 144
Філюк О.В. (м. Київ, Національний університет культури). Походження підвісок «скандинавського» типу 148
Вакуленко Л.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Поховальні пам’ятки Закарпаття в пізньоримський час 151
Комар О.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Поясні набори Фативизського та Харівського скарбів 153
Корпусова В.Н. (м. Київ, ІА НАНУ). Символіка поховального інвентаря християнського населення Криму (могильник Золоте) 156
Варшавская М.Н. (м. Київ, НМІУ). Катакомбные символичческие изображения христианского искусства 162
Кабанець Є.П., Сирота В.В. (м. Київ, Національний Києво-Печерський заповідник). Вивчення нумізматичного комплексу XVII ст. з Ближніх печер Києво-Печерської лаври 172

Музейні читання.
Матеріали міжнародної наукової конференції,
присвяченої 90-літтю з дня народження видатного українського археолога О.І. Тереножкіна.
Музей історичних коштовностей України – 3 лютого 1998 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
Мурзін В.Ю. Засновник київської школи скіфознавства О.І. Тереножкін 5
Черняков І.Т. О.І. Тереножкін на перехресті проблем кіммерійської археології 9
Виноградов В.Б. Строки из писем года, “похожего на удивительный“ 13
ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я II тис. до н.е. — поч. I тис. н.е.: ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ
Білозор В.П. Про так звані “зольники“ 17
Лысенко С.Д., Лысенко С.С. К вопросу о происхождении случайных находок металлических украшений и оружия эпохи поздней бронзы из Среднего Поднепровья 20
Крушельницька Л.І., Бандрівський М. Ранньокочівницькі елементи в культурі Середнього Подністров’я IX – VII ст. до н.е. 23
Погребова М.Н. О маршрутах первых походов киммерийцев в Переднюю Азию 28
Русяєва А.С. Про дати життя Анахарсіса і вік мудреців 29
Зубар В.М. Про один тип археологічних пам’яток сільської території античних держав Північного Надчорномор’я IV – III ст. до н.е. 36
Шепко Л., Швецов М. Скифо-сарматские комплексы в бассейне реки Калка в Приазовье 40
Кубышев A.И., Куприй С.А. О некоторых особенностях скифских погребений V – IV вв. до н.э. в Северном Присивашье 44
Отрешко В.М., Гаврилюк Н.О. Ліпна кераміка з поселення на о. Березань (за матеріалами 1979-1984 pp.) 47
Гаврилюк Н.О. Сезонні перекочування номадів Північного Причорномор’я на прикладі степових скіфів 51
Ольховский В.С. Курган в системе скифского погребального комплекса 55
Медведев А.П. К оценке численности населения Лесостепного Подонья в скифское время 58
Остапенко М.А. Совутинське городище на о. Хортиця 62
Рябова В.О., Супрунов О.В. Жертовник IV ст. до н.е. у кургані біля Гермонактового селища та башти Неоптолема у гирлі Тірасу 66
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Кубышев А.И., Куприй С.А. Раскопки скифских могильников у сел Маячка и Калиновка на юге Херсонщины 72
Ковпаненко Г.Т. Нові дані про кургани біля с. Жаботин на Черкащині 74
Назаров О.В. Нові дослідження курганів скіфського часу в басейні Росі 77
Скорый С. Хохоровски Я., Григорьев В., Рыдзевски Я. Раскопки Большого Рыжановского кургана и его окружения 80
Романюк В.В., Бессонова С.С. Нові дослідження курганів жаботинського часу в Пороссі 83
Симоненко А.В. Некоторые особенности сарматских могильников Днепровского Левобережья 86
ХРОНОЛОГІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК
Черняков I.Т. “Основи хронології передскіфського періоду“ О. І.Тереножкіна та її сучасні аспекти 90
Клочко В.І., Ковалюх М.М., Мотзенбеккер І. Хронологія Суботівського городища 96
Фіалко О.Є. До питання про дату Бердянського кургану 98
Дударев С.Л. О хронологическом соотношении памятников черногоровского и новочеркасского типа из Северного Причерноморья 101
Былкова В.П. Хронология и этнокультурная атрибуция поселений Нижнего Поднепровья скифо-античной эпохи 105
Мелюкова А.И. К вопросу о датировке раннескифских стрел 108
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ПАМ’ЯТКАМИ
Черняков I.Т., Підвисоцька О.П. Технологія виробництва джгутів каркасу пекторалі з Товстої Могили 112
Паньков C.B. Скіфські ковалі-металурги (за даними поховальних пам’яток) 12
Гейкo А.В. Способи і методи дослідження технології виготовлення кераміки скіфського часу 125
Крупа Т.Н. К технологии изготовления закрытой обуви (по материалам Херсонеса) 129
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ ТА ПАМ’ЯТОК МИСТЕЦТВА
Отрощенко В.В. З приводу культурної належності рогової сокирки з Дударкова 135
Maхортых С.В., Колесник О.О. Древневосточные бляшки-розетки из
Черкасской области
139
Ольговський С.Я. Деякі питання походження скіфського звіриного стилю 143
Болтрик Ю.В. Про призначення скіфських бронзових навершь IV ст. до Р. Хр. 146
Клочко Л.С., Березова С.А. Прикраси костюма з поховання жінки поблизу с. Огоньки (Крим) 151
Русяева М.В. Эллино-скифская торевтика в контексте развития монументального искусства Эллады конца V – IV вв. до н.э. 158
Черемисин Д.В. Петроглифические аналогии сюжетам пластического скифского и скифо-сибирского искусства 168
Полидович Ю.Б. Композиции с оленем из Куль-Обы 172
Черненко О.Є. Про один тип гребенів скіфського часу 174
Арустамян Ж.Г. Родина ювелірів Стрельбицьких 177
Романовская Т.Е. Школа искусств и ремесел “Бецалель“ и работы ее мастеров в собрании Музея исторических драгоценностей Украины 186
Вайнтруб І.В. Біблійний образ “світла“ і його втілення в системі храмових символів 192

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України.
17-18 грудня 1996 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
І. ПЕРСОНАЛІІ
Корпусова В.М. З історії київської інтелігенції XX ст. (до сторіччя народження М.І. Вязьмітіної (22.04.1896–3.04.1994) 8
Нестерук Л.І. Д.М. Щербаківський як один з фундаторів Національного музею історії України 12
Варшавская М.Н. Н.И. Петров – один из основателей церковно-исторического музея в Киеве 17
II. ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЙ
Рябова В.О. Повернення до Сахнівської діадеми 23
Підвисоцька О.П. Про зображення на чаші з Гайманової Могили 26
Клочко A.C. Прикраси з кургану біля с. Мар’ївка 31
Березова С.А. Сережки з античних некрополів Північного Причорномор’я 34
Черненко Є.В. Сюжети «троянського циклу» на скіфських горитах 37
Русяєва М.В. До питання про композицію та сюжет на золотих окуттях піхов меча з Чортомлицького кургану 40
Малєєва О.Ю. Зооморфна пластика раннього залізного віку з території Середнього Подністров’я у колекції Національного музею історії України 45
Корпусова В.М., Денісова А.О., Чепак В.М. Колекції О.І. Тереножкіна в Інституті археології НАНУ 50
Вітрик І.С. Нумізматична колекція в фондах Інституту археології НАНУ 53
Приходнюк О.М., Хардаєв В.М. Балкано-візантійські прикраси Харівського скарбу 55
Романовська Т.Ю. Книга Естер і Пурім (Мегиллат Естер у зібранні Музею історичних коштовностей України) 58
Стрілець М.С. Лебединський монетно-речовий скарб – сенсаційна знахідка 1996 року 62
Черненко О.Є. Барми з Княжої Гори (скарб 1891 р.) 66
Арустамян Ж.Г. Клеймо майстерні Києво-Печерської лаври на срібних виробах XIX ст. 68
Стрижакова Н.А. Імператорські таляри німецької (Св. Римської) імперії у нумізматичній збірці НМІУ 72
III. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Скорый С., Хохоровский Я., Рыдзевски Я., Григорьев В. Второй год исследований Большого Рыжановского кургана 76
Філюк О.В., Осадчий P.M. Речовий скарб з спеціалізованого виробничого центру «Колонщина – II» 79
Вакуленко Л.B. До питання про джерела гончарного виробництва у варварського населення Східної Європи 82
Приходнюк Ю.О. Східнослов’янські городища Дніпровського Правобережжя третьої чверті
І тис. н.е.
85
IV. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
Харченко О.М. До проблеми класифікації первісного мистецтва 89
Курбан О.В. До питання про катакомбну кераміку 94
Гаврилюк Н.О. Явище тезаврування золота у ранньому залізному віці 97
Крупа Т.Н. Женские прически Херсонеса Таврического античного времени (по данным иконографии) 100
Приходнюк О.М. Про заснування Києва в Дастані Шамсі Башту 102
Нікітенко Н.М. Коронаційна сцена у північній вежі Софії Київської 105
Никитенко М.М. Летописная «Речь философа»: богословский трактат или исторический документ? 109
Марголіна І.Є. Історія іконостасів Кирилівської церкви в Києві 113
Вайнтруб И.В. Готические соборы – послание в будущее 115
Гарцман Ш.М. З історії єврейського одягу в Україні XVI – XVII ст. 118
V. КОМП’ЮТЕРІ3АЦІЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ
Советникова С.И. Компьютерный учет новых поступлений (о ходе эксперимента по компьютерному учету коллекций НМИУ) 123
Писанец В.Е. Создание компьютерных сетей с архитектурой «клиент–сервер» – для музеев и учреждений культуры 130

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції, присвяченої пам’яті видатного українського археолога і поета Б.М. Мозолевського (1936-1993 рр.).
Лютий 1996 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
Гороховський Є.Л., Клочко Л.С. Попереднє слово 3
Б.М. МОЗОЛЕВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГ І ПОЕТ
Непокупний А.П. Три зустрічі з Борисом Мозолевським 8
Русяєва М.В. Образ степу в поезії Бориса Мозолевського 12
ВИВЧЕНИЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Клочко Л.С. Костюмні комплекси “скіфських амазонок“ 19
Арутамяи Ж.Г. Київський майстер срібних справ XIX ст. Герасим Проценко 21
Романовська Т.Ю. Ханукальна лампа – обов’язковий атрибут свята Ханука 23
Яушева-Омельянчик P.M. Скарб с. Карапиші (з досвіду ідентифікації в НМІУ) 26
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Харченко О.М. Розвиток образотворчого мистецтва давнього населення України за доби пізньої первісності 31
Клочко В.И. Гордиевский могильник и вопросы Бугского янтарного пути 33
Скорый С.А. Финал истории киммерийцев в украинской лесостепи 35
Евдокимов Г.Л., Данилко Н.М. Погребения скифской знати на Херсонщине (к вопросу о раскопках Н.И. Веселовского в 1916 г.) 38
Приходнюк О.М. Про одну групу прикрас римсько-візантійської доби 40
Вакуленко Л. В. Поховання липецької культури в с. Рожневі поля 42

Музейні читання.
Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України.
Грудень 1994 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Клочко Л.С. Етнолокальні особливості скіфського костюму 4
Березова С.А. Так звані “фігурні“ сережки з колекції Музею історичних коштовностей України 6
Булгакова В.І. Египетская поливная керамика XII – XIV вв. из Херсонеса 10
Яушева-Омельянчик P.M. Лисянський скарб монет XVIII ст. (знахідка 1960 р.) 12
Арустамян Ж. Г. Спадщина Івана Вінниковського – видатного київського ювеліра XIX ст. 16
Волковинська О.А. Римоніми у зібранні Музею історичних коштовностей України 18
Романовська Т.Ю. Бсаміми у зібранні Музею історичних коштовностей України 19
Варшавська М.М., Пустовіт Л.Г. Символи вічності (за матеріалами колекції “Єврейське срібло XVIII – поч. XX ст.“ з Музею історичних коштовностей України) 22
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Харченко О.М. Мистецтво первісного суспільства Євразії у зв’язку із змінами господарчо-культурних типів 25
Гаврилюк Н.О., Крижицький С.Д., Тимченко М.П. Система керування базою археологічних даних “Поселення“ 27
Болтрик Ю.В., Фіалко О. Є. Повернення до Чмиревої Могили 30
Русяєва М.В. Ідеалізація скіфів Ефором 32
Білан Ю.О. Скіфські кургани біля с. Мар’янівка на Миколаївщині 36
Приходнюк О.М. Трубчевський скарб антської доби 38
Вакуленко Л.В. Поховальні конструкції в Карпатських курганах 40
Філюк О.В. Джерелознавча база металургійного виробництва у І тис. на Україні 42

Музейні читання.
Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України.
Січень 1993 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
I. ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Клочко Л.С. Скіфський жіночий одяг 2
Безсонова С.С. Щодо одного скіфо-еллінського культу 5
Білозор В.П. До питання про взаємозв’язки скіфського та франкського мистецтв 7
Фіалко O.Є. Сюжет з кентавром на фракійській збруї з кургану Огуз 9
Русяєва М.В. Синтез образотворчих і декоративних елементів на виробах торевтики з зображенням скіфів 12
Гаврилюк Н.О. Свійські тварини на золотих виробах із скіфських поховань 14
Гарбуз Б.Б. Золотий римський медальйон з с. Верхівні 16
Черненко O.Є. Давньоруські скарби в зібранні Чернігівського музею 19
Михайлова Р.Д. Греко-скіфський сюжет на керамічних плитках із Древнього Галича 20
Арустамян Ж.Г. Деякі проблеми вивчення творчості Київських ювелірів XIX ст. 22
Волковинська О.А. Клейма на предметах колекції Іудаїки із зібрання Музею історичних коштовностей України 24
Романовська Т.Ю. Корони Тори в зібранні МІКУ 26
Мішнєва О.І. Панагіар Київського золотаря XVII ст. Федіра 28
II. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Скорий С.А. Хронологія кіммерійських поховань Українського лісостепу 30
Мурзін В.Ю., Ролле Р. Про задачі та перспективи Бєльської експедиції 34
Інституту археології АН України 36
Кубишев А.І. Археологічні дослідження на Півдні України 40
Болтрик О.В. Основні скупчення поселенських структур скіфської доби 43

Музейні читання.
Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України.
Грудень 1993 р.


ЗМІСТ ЗБІРНИКА

Розгорнути

ЗМІСТ
ВИДАТНІ ДІЯЧІ КУЛЬТУРИ
Шовкопляс Г.М. Бобринський О.О. і його археологічні колекції в Києві 6
Омельянчик P.M. Валентин Андрійович Шугаєвський – історик, археолог, нумізмат (1884-1966) 11
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Русяєва М.В. Образ Горгони Медузи за пам’ятками торевтики із скіфських курганів 16
Фіалко О.Є. Боспорські крепундії з Огузу 19
Клочко Л.С. Про один скіфський звичай
Михайлова Р.Д. О змеевидных персонажах изделий прикладного искусства древнерусского времени 21
Арустамян Ж.Г. 3 історії комплектування колекції декоративно-ужиткового мистецтва XVI-XX ст. у зібранні Музею історичних коштовностей України 24
Мішнєва О.І. Українські золотарські оправи книжок XVII століття у зібранні Києво-Печерського заповідника 31
Полюшко Г.В. Давня пам’ятка київського золотарства 34
Романовська Т.Ю. Торашилди у зібранні Музею історичних коштовностей України 36
Гриневич Л.П. Серия золотых медалей из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 39
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Клочко В.І. Бородинський скарб та проблеми сировинної бази давніх виробництв на Україні 43
Бессонова С.С. Конфлікт “воїнів“ і “жерців“ у Скіфії V ст. до н.е. 47
Вакуленко Л.В. Дві скляні чаші IV ст. н.е. з Українських Карпат 51
Приходнюк О.М. Про технологію виготовлення порожнистих прикрас Пастирського городища 54
Шевченко Н.П. Давньоруські жіночі прикраси з Канівського могильника 57