Публикации Марголиной Ирины

Марголіна Ірина Євгенівна

Марголіна Ірина Євгенівна – кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України. Історик-медієвіст і культуролог, на базі її досліджень в науковий обіг введено численні відкриття, пов’язані з цим пам’ятником: нові дані про датування, будівництво, атрибуції стародавнього живопису Кирилівського храму, символічне значення Кирилівських робіт М. Врубеля, опис Кирилівського некрополя, дослідження живопису українських художників в Кирилівському храмі та ін.

Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівській церкві.
Таємниці дорогожицьких пагорбів
Кирилівська церква
Київська обитель Святого Кирила
Ангели Врубеля
Кирилівська церква в історії середньовічного Києва

Подробнее…

Марголіна І. Є. Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівській церкві. – Київ: Либідь, 2015. – 144 с.

Книжка відомої київської дослідниці присвячена належно не вивченому й не оціненому живопису видатних і малознаних українських митців XIX ст. в Кирилівській церкві. Містить нові матеріали, документи, факти, цікаві гіпотези щодо творчості у цьому храмі І. Селезньова, Х. Платонова, С. Гайдука, М. Климанова, М. Кузнєцова та інших митців, доробок яких досі залишався в тіні шедеврів М. Врубеля. Видання багато ілюстроване.

А 33203 —75- М 253

ISBN: 978-966-06-0703-3. Издательство: Либідь. Автор: Ирина Марголина.

sophiaЗбірка наукових праць Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, присвячена дослідженню проблем історії Візантії та країн Візантійського впливу. Починаючи з третього випуску, виходить як періодичне видання (свідоцтво КВ № 20043-9843Р від 28.05.2013, видане Міністерством юстиції України).
Увага акцентується на напрямках: політичної історії; інтелектуальної історії: ідеї та уявлення (особливо історія філософської та політичної думки), література, мистецтво, релігія, наука тощо; соціально-економічної історії; історичної лінгвістики; вивченню ролі людини в історії: історичні особистості, персоналії дослідників тощо; публікації рецензій та бібліографії; публікації джерел.
Статті приймаються українською, кримськотатарською, англійською мовами лише в електронному варіанті.
Редагують збірку кандидати історичних наук Дмитро ГОРДІЄНКО (dmytro.gordiyenko@gmail.com) та Вячеслав КОРНІЄНКО (aqwila@ukr.net).

 

Марголіна, Ірина Євгенівна. Таємниці дорогожицьких пагорбів [Електронна копія] / Ірина Марголіна. — Київ : Либідь, 2014 (Київ: НПБУ, 2015). —(Твій Київ).

У популярній формі висвітлено історію, архітектуру та живопис Кирилівської церкви. Окрему увагу приділено іконам та настінним композиціям роботи Михайла Врубеля. Описано Кирилівський некрополь.
Книга вийшла у серії «Твій Київ» видавництва «Либідь».

Нікітенко Н.М., Корнієнко В.В., Марголіна І.Є., Куковальська Н.М., Михайличенко Б.В. Таємниці гробниці Ярослава Мудрого (за результатами досліджень 2009-2011 рр.)
Книга написана на основі проведених у 2009-2011 рр. досліджень гробниці Ярослава Мудрого у київському Софійському соборі їх безпосередніми учасниками. У її першій частині проаналізовані питання первісного облаштування гробниці за Ярослава Мудрого, встановлюється давнє місце розташування саркофага на основі археологічних, епіграфічних та писемних джерел. Друга частина висвітлює питання історії вивчення кістяків з саркофага, один з яких, що належав Ярославу Мудрому, як з’ясувалося, вже понад шістдесят років перебуває поза межами України. Тож чільне місце у другій частині належить детальному викладенню історії «еміграції» останків великого київського князя на Американський континент та пошуку сучасними дослідниками його нинішнього місцеперебування. Третя частина висвітлює результати комплексного морфологічного дослідження того кістяка, що нині знаходиться у саркофазі. У додатках публікуються документальні матеріали, що стосуються історії відкриття саркофага у 1936, 1939, 1964 та 2009 рр., дослідження останків у 1940 та 2009-2011 рр., пошуку зниклих останків Ярослава у 2009-2010 рр.
Книга написана живо та цікаво, багато ілюстрована, тож стане у нагоді не тільки історикам, археологам, мистецтвознавцям, а й широкому колу читачів, всім, хто цікавиться правдивою середньовічною історією України.
Архітектурна графіка 30-х років XX ст. з фондів Національного заповідника «Софія Київська» / Авт.- упоряд.: Н.М. Куковальська, І.Є. Марголіна, М.В. Панченко, Г.С. Педь, К.Г. Петрачек. — Київ: Видавничий дім А+С, 2008.- 80 с.

Видання являє собою альбом-каталог, побудований на матеріалах з колекції архітектурної графіки, що яскраво відображає архітектурні й естетичні уподобання, які домінували на різних етапах розвитку суспільства періоду індустріалізації, і характеризує технічні можливості їх втілення в монументальних спорудах, багато з яких існують і сьогодні. Для альбому відібрано низку експонатів 30-х років XX ст., які складають цілісну інформативну групу, нерозривно пов’язану з цим етапом в історії СРСР. Більшість з них являють собою конкурсні проекти, з яких не всі набули реального архітектурного втілення.

 

Національний заповідник «Софія Київська»/Н. Куковальська, Н. Нікітенко, І. Марголіна та ін..- К.: Балтія-Друк, 2009.- 224 с.

У книзі представлені основні пам’ятки Національного заповідника «Софія Київська». Найновіші дослідження і багатий ілюстративний матеріал допоможе читачеві зазирнути в історію та уявити перед собою Софійський собор XI ст., Золоті Ворота XI ст., Кирилівську церкву XII ст., Андріївську церкву XVIII ст., Судацьку фортецю VI – XIV ст. Книга розрахована на істориків, мистецтвознавців і всіх тих, хто цікавиться історією та пам’ятками української землі.

Марголина И.Е. Ангелы Врубеля. Творчество Михаила Врубеля в Кирилловской церкви Киева. — К.: Горобец, 2009. — 56 с: ил.

Под общей редакцией члена-корреспондента Украинской академии архитектуры Н.М. Куковальской.

Научный редактор — доктор исторических наук, профессор Н.Н. Никитенко.

Анотація.  Ця книжка відкриває для читача новий, незвичний аспект творчості М. Врубеля «київського» періоду — ангельську тематику. Йдеться про підготовку до створення кирилівських ікон і монументальних композицій, а також ескізів розписів собору Святого Володимира. Подаються цікаві подробиці, пов’язані з проживанням художника в Києві, інших містах України, колом його спілкування. Своєрідним історично-біографічним тлом оповіді про київські шедеври Врубеля є спогади сучасників, листи, світлини того часу. Яскравий акцент книжки — репродукції творів генія модерну.

Для широкого читацького загалу.

Марголина И. Ангелы Врубеля. Творчество Михаила Врубеля в Кирилловской церкви Киева.- К.: Горобец, 2009.- 56 с.
Монография является первым исследованием, посвященным творчеству выдающегося художника М. Врубеля в киевской Кирилловской церкви. В яркой, образной форме рассказывается о связанном с древней святыней важнейшем, но малоизвестном периоде жизни Врубеля, о хранящихся в ней его художественных шедеврах. Автор знакомит читателя с историей Кирилловской церкви, глубоко характеризует монументальные композиции и иконы, выполненные М. Врубелем в храме и навсегда вошедшие в сокровищницу мировой культуры.

В книге впервые представлена ??полная история Кирилловской обители XII-XVIII ст. Предлагаются новые аргументированные доказательства относительно времени и обстоятельств основания храма, его посвящения Св. Кириллу Александрийскому, исследованы архитектурные особенности и система фресковой росписи. Описаны монументальные росписи ХVІІ и  ХІХ вв. На основании исследования архивных документов подробно раскрыта духовная и бытовая жизнь монастыря — его игуменов, братии, паломников, описана система хозяйствования и борьба за землю и движимое имущество, принципы и обстоятельства принятия послушников и монахов, связи обители с казачеством и Сечью. Показана роль меценатов монастыря в его развитии — кн. К. Острожского, Е. Гулевичивны, Б. Хмельницкого, М. Ханенко, И. Мазепы и др.. Пространно воссоздана история открытия древних кирилловских фресок в начале 80-х годов 19 в. А. Праховым и М. Врубелем. Глубоко анализируется «мир Врубеля», монументальная живопись и иконы. Осуществлена ??реконструкция Кирилловского некрополя в самом храме, на монастырском дворе и отдельном Кирилловском кладбище.
Для широкого круга читателей.

І. Марголіна. Кирилівська церква. Путівник. – К.: Фенікс, 2004.- 64 с.

У книжці в цікавій, доступній формі розповідається про багатовікову історію пам’ятки архітектури ХІІ ст. Кирилівської церкви в Києві.

Марголина И. Кирилловская церковь в истории средневекового Киева. К., 2001. — 205 с.

Монография является первым в отечественной историографии комплексным исследованием Кирилловской церкви как церковно-политического, религиозного и культурного центра средневекового Киева. Анализгосударственных и этнорелигиозных процессов осуществлено через призму церковной архитектуры и сакральной живописи. Определна фундаментальная роль Кирилловского религиозного центра в формировании отечественной христианской традиции, очерченные истоки исторического некрополя храма.

Врубель и Киев. Произведения Врубеля. Книги-каталог«Врубель и Киев».
Проект книги-каталога «Врубель и Киев» приурочен к 150-летию со дня рождения М.А. Врубеля.Авторами проекта стали заслуженные работники культуры Украины  Ю. Вакуленко и Т. Солдатова. Главные разделы  книги и их авторы:

  1. «Врубель и Киев» — Ольга Друг
  2. «Живопись М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева» — Ирина Марголина
  3. «Произведения М. Врубеля в Киевском национальном  музее русского искусства» – Екатерина Ладыженская

Вторая половина книги – каталог киевских произведений М. ВрубеляРаботы художника в Киевском Софийском соборе и Кирилловской церкви в Киеве описаны и каталогизированы Ириной Марголиной.

Художественный синтез христианской, исторической и символической  проблематики творений Врубеля в киевской Кирилловской церкви проявляется и в передаче пространства, пластике фигур, способе выражения эмоционального мира персонажей, показывает глубокие познания автора в христианской иконографии, символике, открывает таинственный, до конца не разгаданный духовный мир Врубеля.

Произведения  мастера, наполненные символизмом, передают мироощущение художника. Через символику Врубель уходит от земного бытия в высоты духовности, пытаясь вовлечь в свой таинственный мир зрителя при этом оставаясь одиноким и чаще всего непонятыми.

В 2014 году исполниться 130 лет со времени приезда в Киев Врубеля. Врубель прожил в Киеве пять лет. С этим городом связаны лучшие, ярчайшие, наполненные творчеством  годы жизни художника, влюбленного в Украину, в Киев. Это ли не стимул к созданию замечательной книги «Врубель и Киев»!

Читайте, изучайте, погружайтесь в мир Врубеля, наслаждайтесь, не пожалеете!

Врубель и Параджанов. Символы. Образы. Параллели. Журнал Антиквар

Врубель и Параджанов в журнале «Антиквар»

Врубель в журнале «Антиквар»

Параджанов в журнале «Антиквар»

Врубель и Параджанов: символы, образы, параллели

Врубель и Параджанов: символы, образы, параллели в журнале «Антиквар»

Картинки без аннотаций.

Інші публікації та монографії

Кирилівська церква — релігійний та церковно-політичний осередок середньовічного Києва: автореферат дисертації к.і.н. _ К., 2000. — 16 с.;
Тема автореферата диссертации: Кирилівська церква-релігійний та церковно-політичний осередок середньовічного Києва 2000 года.Источник: Автореф. дис… канд. іст. наук: 09.00.11 / І.Є. Марголіна; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2000. — 16 с. — укp.
Аннотация: Дисертація є першим у вітчизняній науці комплексним релігієзнавчим дослідженням Кирилівської церкви як церковно-політичного та релігійного осердку в контексті його ролі у формуванні Київського християнства, а також у становленні Української православної церкви. Висвітлено феномен Кирилівської церкви — видатної пам’ятки духовного і культурного життя Київської Русі та України. Текст работы: http://disser.com.ua/contents/16484.html

Київська обитель святого Кирила, К., 2005. — 352 с. ( в соавторстве с професором В. Ульяновським);

Кирилівська церква. Путівник. — К., 2004. — 64 с.;

Кирилівська церква // Православні святині Києва / Н.М. Нікітенко, Л.Г. Івакіна, В.Г. Киркевич та ін.; За ред. Н.М. Нікітенко. — К.: Техніка, 2011. — С. 315-335;

Статьи, материалы, тезисы научных конференцій….
Живопис вівтарних апсид як відображення головної теми розпису київської Кирилівської церкви // Мистецька спадщина. Матеріали та дослідження. Тематичний збірник наукових праць. К., 1993 . — С. 19-26;

Сайт Кирилловская церковь в исследованиях Ирины Марголиной содержит пункти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нові надходження до залу історіі України 23.12.2015

1. Нові надходження до залу історіі України 23.12.2015
(Нові надходження/Зал історії України: нові надходження)
… А 33203 75 М 253 Марголіна І. Є. Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівській …

 

2. Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівській церкві
(Электронный каталог/Каталог книжкових та спеціальних видань НІБУ)
Марголіна, Ірина Євгенівна. Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівській церкві [Текст] / І. Є. Марголіна, 2015. — 144 с.

 

3. Ангели Врубеля
(Электронный каталог/Каталог книжкових та спеціальних видань НІБУ)
Марголіна, Ірина Євгенівна. Ангели Врубеля [Текст] / І. Є. Марголіна, 2012. — 144 с.

 

4. Київська обитель Святого Кирила
(Электронный каталог/Каталог книжкових та спеціальних видань НІБУ)
Марголіна, Ірина Євгенівна. Київська обитель Святого Кирила [Текст] / І. Є. Марголіна, В. І. Ульяновський, 2005. — 350 с.

 

5. Кирилівська церква
(Электронный каталог/Каталог книжкових та спеціальних видань НІБУ)
Марголіна, Ірина. Кирилівська церква [Текст] : Путівник / І. Є. Марголіна, 2004. — 64 с.

 

6. Софійські читання. Вип.2
(Электронный каталог/Каталог книжкових та спеціальних видань НІБУ)
Софійські читання. Вип.2 [Текст] / Національний заповідник «Софія Київська» , 2004. — 281 с.

 

7. Архітектурна загадка Кирилівської церкви
(Электронный каталог/Періодичні і продовжувані видання з фонду НІБУ)
Марголіна, Ірина. Архітектурна загадка Кирилівської церкви [Текст] / І. Марголіна // Пам’ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис / Міністерство культури України.

 

8. Кирилівська церква у світлі останніх археологічних досліджень
(Электронный каталог/Періодичні і продовжувані видання з фонду НІБУ)
Марголіна, Ірина. Кирилівська церква у світлі останніх археологічних досліджень [Текст] / І.Марголіна, В. Піоро // Пам’ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис /

 

9. Композиція Михайла Врубеля “Зішестя Святого Духа на апостолів”
(Электронный каталог/Періодичні і продовжувані видання з фонду НІБУ)
Марголіна, Ірина. Композиція Михайла Врубеля “Зішестя Святого Духа на апостолів” [Текст] / І.Марголіна // Пам’ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис / Міністерс

 

10. Шедевр українського бароко – дзвіниця
(Электронный каталог/Періодичні і продовжувані видання з фонду НІБУ)
Марголіна, Ірина. Шедевр українського бароко – дзвіниця [Текст] / І. Марголіна, В. Ульяновський // Пам’ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис / Міністерство куль

 

11. Пам’ятки України: історія та культура
(Электронный каталог/Періодичні і продовжувані видання з фонду НІБУ)
Пам’ятки України: історія та культура. — Журнал, 2013г. № 2 (Введено оглавление)

 

12. Кирилівська церква: історія заснування та початки функціонування
(Электронный каталог/Періодичні і продовжувані видання з фонду НІБУ)
Марголіна, Ірина. Кирилівська церква: історія заснування та початки функціонування [Текст] / І.Марголіна // Пам’ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований часопис / Міністе

 

13. Впровадження культу Кирила і Афанасія Олександрійських
(Электронный каталог/Періодичні і продовжувані видання з фонду НІБУ)
Марголіна І. Впровадження культу Кирила і Афанасія Олександрійських [Текст] / І. Марголіна // Пам’ять століть : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр

 

14. Пам’ять століть
(Электронный каталог/Періодичні і продовжувані видання з фонду НІБУ)
Пам’ять століть. — Журнал, 1999г. № 6 (Введено оглавление)

 

15. Врубель і Київ
(Электронный каталог/Історія України 2008 — …: бібліографічний покажчик)
Врубель і Київ [Текст] / Київ. нац. музей рос. мистецтва, 2013. — 424 с.

 

16. Таємниці гробниці Ярослава Мудрого
(Электронный каталог/Історія України 2008 — …: бібліографічний покажчик)
Таємниці гробниці Ярослава Мудрого [Текст] : (за результатами досліджень 2009-2011 рр.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. — 174 с.

 

17. Кирилівська церква
(Электронный каталог/Історія України 2008 — …: бібліографічний покажчик)
Марголіна І. Кирилівська церква [Текст] : історія заснування та початки функціонування / І.Марголіна // Пам’ятки України: історія та культура. — 2013. — № 2. — С. 2-11

 

Марголіна І.Є. Історія археологічних досліджень Кирилівської церкви в Києві. Присвячується 80-річчю музею «Кирилівська церква» [Текст] / І. Є. Марголіна // Сугдейский сборник. — 2010. — Вып. IV. —

 

19. Національний заповідник «Софія Київська»
(Электронный каталог/Історія України 2008 — …: бібліографічний покажчик)
… Національний заповідник «Софія Київська» [Текст] : наук.-попул. видання / Н. Куковальська, Н. Нікітенко, І. Марголіна, 2009. — 224 с. …

 

20. Києво-Кирилівська церква у світлі нових досліджень
(Электронный каталог/Історія України 2008 — …: бібліографічний покажчик)
Марголіна І.Є. Києво-Кирилівська церква у світлі нових досліджень [Текст] / І. Є. Марголіна, В. І. Піоро // Сугдейский сборник. — 2008. — Вып. 3. — С. 481-487.

 

21. Врубель і Київ
(Электронный каталог/Міста і села України)
Врубель і Київ [Текст] : [альбом] / Київ. нац. музей російського мистецтва, 2013. — 424 с.

 

22. Ангели Врубеля
(Электронный каталог/Міста і села України)
Марголіна І. Ангели Врубеля [Текст] : [«київський» період творчості художника] / І. Марголіна, 2012. — 144 с.

 

23. Зниклі та повернені реліквії Києво-Кирилівського монастиря
(Электронный каталог/Міста і села України)
Марголіна І.Є. Зниклі та повернені реліквії Києво-Кирилівського монастиря [Текст] / І. Є.Марголіна // Могилянські читання. 2008: зб. наук. праць. — К., 2009.- С.215-222.
Аннотации взяла…
http://historybooks.com.ua/prosmotr_podrobnuy.php?id=3000
по барокко
https://byzantina.wordpress.com/2015/11/25/nikitenko-barocsophia/