Античні бронзи з Піщаного. Сервіз античного бронзового посуду, знайденого в торфовищі на річці Супій поблизу с. Піщаного Черкаської області, 1970 р.

Автор Ганіна О.Д.

Фото Моруженка В.О., Соловсъкого В.Б.

Редактор Масловська Л.I.

Макет та художнє оформлення Єрмакова В.Д.

Художній редак­тор Ессаулова М.М.

Технічний редактор Турбанова Н.А.

Коректор Гриценко В.П.

 

Зміст:

Історична, наукова й художньо-мистецька цінність знахідки              5

Місце і час виготовлення ваз                                                                     14

Каталог                                                                                                             82

<<Вгору