Пам’ятки декоративно-ужиткового мистецтва із колекцій МІКУ, 1995 р. р.

Рецензенти:
старший науковий співробітник Інституту археології АН України, кандидат іст. наук Мурзін В.Ю., заступник директора Калузького обласного художнього музею В.Г. Пуцко

Редакційна колегія:

Ковтанюк Н.Г. (відповідальний редактор), Демчук Є.І., Корецька С.А., Корюковець Є.О., Ліпольц В.С. (відповідальний секретар), Стрілець М.С., Троненко Г.А., Тиндик В.М.
Коректор Курінна Л.Г.

ЗМІСТ:

Чайковський С.М., Старченко О.В. Слово до читачів                                                                 3

Русяєва М.В. Естетичні принципи відображення скіфів у грецькій торевтиці                      8

Клочко Л.С. Скіфський дитячий костюм                                                                                       28

Арустамян Ж.Г. Максим Бишевський – майстер-срібляр XIX століття                                     51

Арустамян Ж.Г. Ювелірна фабрика Йосипа Маршака                                                                63

Гарбуз Б.Б. Реконструкція київського скарбу саманідських дирхемів                                   74

<<Вгору