Музейні читання, 2006 р.

Збірник видано в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Редакційна колегія: Строкова Л.В., Клочко Л.С., Білан Ю.О., Березова С.А., Панченко М.В.

<<Вгору