Музейні читання, 2007 р.

Видано в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Редакційна колегія: Строкова Л.В., Клочко Л.С, Білан Ю.О., Березова С.А.

<<Вгору