Музейні читання, 2010 р.

Видано в рамках пам’яткоохоронних програм Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Редакційна колегія:
Відповідальна за випуск Строкова Л.В.
Відповідальний секретар Клочко Л.С.
Літературний редактор Олійник Ю.М.
Верстка, макет Панченко М.В.

<<Вгору