Музейні читання, 2011 р.

Редакційна колегія:

Відповідальна за випуск Строкова Л.В.

Відповідальний секретар Клочко Л.С.

Літературний редактор Олійник Ю.М.

Верстка, макет Панченко М.В.

<<Вгору