Християнські старожитності Візантії в “сирійській колекції” Б.І. і В.Н. Ханенко, 2012 р.

Видано за фінансовою підтримкою Федерального агентства по друку і масовим комунікаціям у рамках Федеральної цільової програми “Культура России (2012–2018 годы)”.

Науковий редактор: О.Є. Мусін.

Рецензенти: доктор іст. наук, професор Кірпічніков О.М., доктор іст. наук, професор Бєлєцький С.В., доктор іст. наук Курбатов О.В.

Книга є першою публікацією наукового каталогу візантійських хрестів з знаменитої “сірійської колекції” Б.І. та В.М. Ханенко, що зберігається нині у Національному музеї історії України (НМІУ) у Києві. Основу каталогу складають головним чином нагрудні хрести-релікварії, придбані, відомим колекціонером і меценатом Б.І. Ханенко у інженера, який працював на будівництві залізниці у Дамаску (до 1914 р.).

Макет підготовлений у видавництві “Петербургское Востоковедение”.

Відповідальний редактор Трофімова О.І.

Редактор і коректор Бугакова Т.Г.

Технічний редактор Тихомирова Г.В.

Художник Прохорова Т.В.

Фотографії Каштанов В.В., Клочко Д.В., Стрельчук О.М.

Комп’ютерна обробка ілюстрацій Панченко М.В., Білан Ю.О.

<<Вгору