Українське законодавство з охорони пам’яток археології (становлення і розвиток), 2013 р.

Науковий редактор: кандидат іст. наук, доцент, заслужений працівник культури України директор центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Титова О.М.

Рецензенти: доктор іст. наук, провідний науковий співробітник Інституту археології НАН України Гаврилюк Н.О., кандидат іст. наук, доцент Київського національного університету культури і мистецтв Андрес Г.О., завідувач відділу музейного розвитку і комунікацій Національного заповідника “Софія Київська” Панченко М.В.

Монографія є комплексним науковим дослідженням становлення та розвитку нормативної бази охорони пам’яток археології в Україні. У роботі досліджено основні нормативно-правові акти із збереження культурної спадщини, у першу чергу археологічної (основну увагу приділено міжнародним документам, ратифікованим Україною, та внутрішньодержавним нормативно-правовим актам щодо пам’яток археології). Також у роботі визначено основні проблеми в сфері охорони археологічних пам’яток та запропоновані оптимальні шляхи їхнього вирішення на законодавчому рівні.

Комп’ютерна верстка Панченка М.В.

Обкладинка Панченка М.В.

<<Вгору