Великий курган ранньоскіфського часу поблизу села Іванковичі на Київщині, 2014 р.

Науковий редактор: кандидат іст. наук, доцент, заслужений працівник культури України, директор центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Титова О.М.

Рецензенти: кандидат іст. наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв Ольговський С.Я., завідувач відділу музейного розвитку і комунікацій Національного заповідника “Софія Київська” Панченко М.В.

Праця присвячена науковому аналізу археологічних матеріалів, одержаних при дослідженні Великого Кургану кінця VII – початку VI ст. до н.е. поблизу с. Іванковичі на Київщині

Відповідальний за випуск Строкова Л.В.

Редагування Олійник Ю.М.

Коректура Гоменюк В.М.

Комп’ютерна верстка Білан Ю., Панченко М.

Дизайн, макет Панченко М.

Сканування і обробка фотографій Білан Ю., Панченко М.

Фотографування Білан Ю., Солтис О., Клочко Д.

<<Вгору