Музейні читання, 20014 р.

Видано за фінансової підтримки Олексія Євгеновича, Шереметьєва, відомого колекціонера, українського мецената, покровителя історичної науки і музейної справи.

Редакційна колегія:

Відповідальна за випуск Строкова Л.В.

Відповідальний секретар Клочко Л.С.

Літературний редактор Олійник Ю.М.

Літературне та технічне редагування Олійника Ю.М.

Верстка, макет Панченко М.В.

<<Вгору