Музейні читання, 2015 р.

Видано за сприяння Олексія Євгеновича Шереметьєва, відомого колекціонера, українського мецената, покровителя історичної науки і музейної справи.

Редакційна колегія:

Відповідальна за випуск Строкова Л.В.

Відповідальний секретар Клочко Л.С.

Літературне та технічне редагування – Клочко Л.С.

Дизайн, верстка, макет – Панченко М.В.

<<Вгору