Скіфські кургани Дніпропетровщини, 2011 р.

Скіфські кургани Дніпропетровщини (за матеріалами Музею історичних коштовностей України)Учасники проекту: Білан Ю.О., Березова С.А., Клочко Д.В., Онищенко О.А., Панченко М.В., к.і.н. Полін С.В., Шаміна Т.П.

Координатор проекту Строкова Л.В.

База даних містить 13.35 друкованих аркушів українською і російською мовами, 762 ел. зображення, 475 креслень і малюнків, 15 мап.

Роботу над диском завершено 12.06.2011 р.

Всього в зводі описано 56 скіфських курганів, в яких досліджено 110 поховань кінця VI – початку III ст. до н.е. Вони були розташовані в 6-ти районах Дніпропетровщини: Апостолівському, Криворізькому, Нікопольському, Новомосковському, Солонянському і Томаківському.

У даному проекті приведено загальні відомості про Дніпропетровську область, історію дослідження скіфських курганів у цьому регіоні, а також про їх структуру та методику розкопок у дореволюційний, радянський і пострадянський періоди.

Основну частину каталогу складає звід пам’яток, у якому вперше у повному обсязі узагальнені відомості про музейні матеріали. Цінність роботи підвищує введення до наукового обігу інформації про пам’ятки, що не були раніше опубліковані. Це кургани поблизу с. Рахманівка Криворізького району (розкопки Л.П. Крилової, 1964 р.), з оточення Чортомлика поблизу с. Чкалове Нікопольського району (розкопки В.Ю. Мурзіна, 1984-1985 рр.) та поблизу сіл Вищетарасівка, Володимирівка, Виводове і Долинське Томаківського району (розкопки М.М. Чередниченко, 1975 р.).

У зводі є дані про місце розташування кургану, час дослідження та про його дослідників. Описано структуру курганного насипу, його конструктивні особливості, а також кількість, конструкцію та датування розкопаних поховань і знайдений в них інвентарь (в особливості предмети, що зберігаються у музейній колекції). Для ілюстрування цієї частини зводу використано карти області та районів, на яких відмічено місця розташування курганів; схеми розташування курганних груп, а також надані креслення загальних планів і розрізів курганів і поховань, фотографії та прорисовки знахідок з колекції МІКУ, що були відзняті у різних ракурсах з виділенням необхідних деталей.

Інформація по курганах доповнена біографічними даними та фотографіями 48 осіб, які тим чи іншим чином пов’язані з дослідженими пам’ятками, що приведені у зводі. Є також посилання на Науковий архів Інституту археології НАН України та літературу, де вони опубліковані. В кінці приведено інформацію про міжнародні виставки, на яких експонувався ряд представлених у зводі матеріалів.

Створена база даних передбачає подальший розвиток і може бути доповнена матеріалами з організацій, у яких також зберігаються знахідки з вказаних пам’яток.

<<Вгору