Скіфські кургани Херсонщини, 2013 р.

Учасники проекту: Білан Ю.О., Грібкова Г.О., Клочко Д.В., Онищенко О.А., Панченко М.В., Грібкова Г.О., Шаміна Т.П.

Координатор проекту Строкова Л.В.

База даних містить 9.06 друкованих аркушів українською і 9.17 друкованих аркушів російською мовами, 217 електронних зображень, 21 мапа, 155 креслень, 32 схеми, 13 малюнків.

Роботу над диском завершено у грудні 2013 р.

У даній роботі представлені матеріали із зібрань Музею історичних коштовностей України, які походять з розкопок скіфських курганів на території Херсонської області. У різні роки вони були передані до музею на постійне зберігання Інститутом археології НАН України.

Спочатку у проекті наведені загальні відомості про Херсонську область та короткий нарис дослідження курганів скіфської знаті у цьому регіоні. Основною ж частиною каталогу є Звід пам’яток, побудований за ієрархічною схемою, що спирається на адміністративно-територіальний поділ України: область – район – місто – місце розкопок. У зводі описано 122 поховання з 45 курганів, розкопаних в 10-ти районах Херсонської області. У кількісному відношенні розподілені вони таким чином: у Бериславському районі в 6-ти курганах розкопано 20 скіфських поховань, Білозерському – 1 (2), Верхньорогачицькому – 3 (12), Каховському – 23 (48), Новотроїцькому – 2 (5), Нововоронцовському – 3 (15), Нижньосірогозькому – 1 (5), Скадовському – 3 (6), Цюрупинському – 1 ( 4 ) і Чаплинському – 2 (5).

Інформація по кургану містить відомості про місце його розташування, час дослідження і його дослідниках. Потім наводяться дані про структуру курганного насипу, його конструктивні особливості, а також кількість відкритих у кургані поховань, часі їх спорудження та про знайдений в них інвентар.

Для ілюстрування проекту, крім векторних карт, на яких відзначені місця розташування курганів, використані схеми розташування курганних груп, креслення загальних планів курганів і поховань, а також фотографії знахідок, що зберігаються в Музеї історичних коштовностей України.

Інформація по курганах доповнена біографічними даними та фотографіями 20 осіб, які тим чи іншим чином пов’язані з дослідженими пам’ятками, що приведені у зводі. Є також посилання на Науковий архів Інституту археології НАН України та літературу, де вони опубліковані. В кінці приведено інформацію про міжнародні виставки, на яких експонувався ряд представлених у зводі матеріалів.

Проект надає багатий довідковий матеріал для всіх, хто цікавиться давньою історією населення Східної Європи.

<<Вгору