Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Грудень 1993 р.

Музейні читання.
Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України –
філіалу Національного музею історії України. Грудень 1993 р.

ЗМІСТ
ВИДАТНІ ДІЯЧІ КУЛЬТУРИ
Шовкопляс Г.М. Бобринський О.О. і його археологічні колекції в Києві 6
Омельянчик P.M. Валентин Андрійович Шугаєвський – історик, археолог, нумізмат (1884-1966) 11
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Русяєва М.В. Образ Горгони Медузи за пам’ятками торевтики із скіфських курганів 16
Фіалко О.Є. Боспорські крепундії з Огузу 19
Клочко Л.С. Про один скіфський звичай
Михайлова Р.Д. О змеевидных персонажах изделий прикладного искусства древнерусского времени 21
Арустамян Ж.Г. 3 історії комплектування колекції декоративно-ужиткового мистецтва XVI-XX ст. у зібранні Музею історичних коштовностей України 24
Мішнєва О.І. Українські золотарські оправи книжок XVII століття у зібранні Києво-Печерського заповідника 31
Полюшко Г.В. Давня пам’ятка київського золотарства 34
Романовська Т.Ю. Торашилди у зібранні Музею історичних коштовностей України 36
Гриневич Л.П. Серия золотых медалей из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 39
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Клочко В.І. Бородинський скарб та проблеми сировинної бази давніх виробництв на Україні 43
Бессонова С.С. Конфлікт “воїнів“ і “жерців“ у Скіфії V ст. до н.е. 47
Вакуленко Л.В. Дві скляні чаші IV ст. н.е. з Українських Карпат 51
Приходнюк О.М. Про технологію виготовлення порожнистих прикрас Пастирського городища 54
Шевченко Н.П. Давньоруські жіночі прикраси з Канівського могильника 57

<<Вгору