Музей історичних коштовностей України, докладніше

Музей історичних коштовностей

Учасники проекту: Білан Юрій Олександрович, Березова Світлана Анатоліївна, Буряк Наталія Віталіївна, Васіна Зінаїда Олександрівна, Волковинська Олена Анатоліївна, Жарких Микола Іванович, Каштанов Володимир Васильович, Клочко Дмитро Вікторович, Клочко Любов Степанівна, Палатна Світлана Григорівна, Панченко Михайло Васильович, Підвисоцька Олена Петрівна, Романовська Тетяна Юхимівна, Старченко Олена Василівна, Хардаєв Володимир Михайлович, Шаміна Тетяна Пилипівна, Шарапата Олександр Олександрович

Дана версія бази містить 1028 інформаційних блоків (вершин), 12,63 авторських аркушів тексту, 746 зображень

Робота над диском закінчена 23.12.2008 р.

Електронний носій присвячений Музею історичних коштовностей України – філії Національного музею історії України, який було відкрито для відвідувачів у січні 1969 р.

Більшу частину зібрання Музею складають матеріали археологічних досліджень. Вже понад 200 років археологи вивчають кургани – земляні споруди над похованнями. В них знаходять прикраси зброї, вуздечок, вбрання, ритуальних речей, які відбивають культуру кіммерійців, скіфів, сарматів. Ці племена владарювали на території сучасної України більш ніж тисячу років: з ІX ст. до н.е. до IV ст. н.е. і відіграли значну роль у світовій історії.

Центрами ювелірного виробництва на той час були переважно грецькі міста-колонії, засновані в Північному Причорномор’ї у VII–V ст. до н.е. Грецькі майстри виготовляли ювелірні прикраси й на замовлення місцевої знаті з урахуванням їх смаків.

Великий розділ експозиції розповідає про епоху середньовіччя. Це історія багатьох племен і народів, що змінювали один одного в степовій зоні України з IV до XIV ст. У вітринах музею можна побачити коштовні оздоби, притаманні тюркомовним народам – гунам, аварам, печенігам, половцям, а також монголам.
Неабиякий інтерес становлять вироби східнослов’янських ювелірів VI–VIII ст. та майстрів Київської Русі ІХ–ХІІІ ст.

Значну частину зібрання Музею складають вироби декоративно-ужиткового мистецтва українських і російських майстрів XVI–XX ст., демонструється також колекція єврейського культового срібла XVIII–XX ст. Завершує експозицію найбільше в Україні зібрання робіт західноєвропейських ювелірів XVI–XX ст.
Крім того, на диску є статті, присвячені історії створення музею та формування його колекцій, а також міжнародній виставковій діяльності.