Західноєвропейське срібло XV–початку XX ст. з фондів МІКУ

Експозиція виставки