МУЗЕЙ ІСТОРИЧНИХ КОШТОВНОСТЕЙ – СКАРБНИЦЯ УКРАЇНИ

Оглядова екскурсія по експозиції, розташованій на двох поверхах у 9-ти залах, познайомить з розвитком ювелірного мистецтва від доби бронзи до сучасності.

Екскурсію розпочинаємо на другому поверсі, де Ви почуєте про події сивої давнини. Об’єктом Вашої уваги стануть матеріали археологічних досліджень: прикраси зброї, вуздечок, вбрання, ритуальних речей, а також особисті прикраси, які віддзеркалюють культуру кіммерійців, скіфів, сарматів – племен, що владарювали, більш ніж тисячу років – з ІX ст. до н.е. до IV ст. н.е. Далі на Вас чекає розповідь про коштовні оздоби, притаманні тюркомовним народам – гунам, аварам, печенігам, половцям, що змінювали один одного в степовій зоні України з IV до XIV ст., а також золотоординській знаті. Неабиякий інтерес становлять вироби східнослов’янських ювелірів VI–VIII ст. та майстрів Київської Русі ІХ–ХІІІ ст.

В експозиції, розміщеній на першому поверсі, Ви знайомитесь з декоративно-ужитковим мистецтвом XVI–XX ст.: творами українських, російських, середньоазійських, закавказьких і західноєвропейських ювелірів. В одному з залів представляємо унікальну колекцію єврейського культового срібла початку XVIII – 20-х рр. XX ст., яка складається з пам’яток єврейської культури, багатьом з яких немає аналогів у світі.

Другий поверх
Пам’ятки ювелірного мистецтва III тис. до н.е. – XIV ст. н.е.


Зали №№ 1-4а – Пам’ятки ювелірного мистецтва доби бронзи–раннього заліза III тис. до н.е. – IV ст. н.е.
Зал № 4б – Пам’ятки ювелірного мистецтва доби раннього середньовіччя IV–VIII ст.
Зал № 5 – Пам’ятки ювелірного мистецтва доби давньої Русі IX–XIV ст.

Перший поверх
Пам’ятки ювелірного мистецтва в Україні XVI – початку XX ст.

 

Зал № 6Пам’ятки українського ювелірного мистецтва XVI – першої чверті XIX ст.

Зал № 7Пам’ятки російського ювелірного мистецтва XVII – початку XX ст.

Зал № 8 – Єврейське культове срібло початку XVIII – 20-х рр. XX ст.

Зал № 9Художнє срібло Західної Європи XV – початку XX ст.