Дослідження старожитностей України. Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Січень 1993 р.


Дослідження старожитностей України.
Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України –
філіалу Національного музею історії України. Січень 1993 р.

ЗМІСТ
I. ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Клочко Л.С. Скіфський жіночий одяг 2
Безсонова С.С. Щодо одного скіфо-еллінського культу 5
Білозор В.П. До питання про взаємозв’язки скіфського та франкського мистецтв 7
Фіалко O.Є. Сюжет з кентавром на фракійській збруї з кургану Огуз 9
Русяєва М.В. Синтез образотворчих і декоративних елементів на виробах торевтики з зображенням скіфів 12
Гаврилюк Н.О. Свійські тварини на золотих виробах із скіфських поховань 14
Гарбуз Б.Б. Золотий римський медальйон з с. Верхівні 16
Черненко O.Є. Давньоруські скарби в зібранні Чернігівського музею 19
Михайлова Р.Д. Греко-скіфський сюжет на керамічних плитках із Древнього Галича 20
Арустамян Ж.Г. Деякі проблеми вивчення творчості Київських ювелірів XIX ст. 22
Волковинська О.А. Клейма на предметах колекції Іудаїки із зібрання Музею історичних коштовностей України 24
Романовська Т.Ю. Корони Тори в зібранні МІКУ 26
Мішнєва О.І. Панагіар Київського золотаря XVII ст. Федіра 28
II. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Скорий С.А. Хронологія кіммерійських поховань Українського лісостепу 30
Мурзін В.Ю., Ролле Р. Про задачі та перспективи Бєльської експедиції 34
Інституту археології АН України 36
Кубишев А.І. Археологічні дослідження на Півдні України 40
Болтрик О.В. Основні скупчення поселенських структур скіфської доби 43

<<Вгору