Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. Грудень 1994 р.

Музейні читання.
Тези доповідей наукової конференції Музею історичних коштовностей України –
філіалу Національного музею історії України. Грудень 1994 р.

ЗМІСТ
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Клочко Л.С. Етнолокальні особливості скіфського костюму 4
Березова С.А. Так звані “фігурні“ сережки з колекції Музею історичних коштовностей України 6
Булгакова В.І. Египетская поливная керамика XII – XIV вв. из Херсонеса 10
Яушева-Омельянчик P.M. Лисянський скарб монет XVIII ст. (знахідка 1960 р.) 12
Арустамян Ж. Г. Спадщина Івана Вінниковського – видатного київського ювеліра XIX ст. 16
Волковинська О.А. Римоніми у зібранні Музею історичних коштовностей України 18
Романовська Т.Ю. Бсаміми у зібранні Музею історичних коштовностей України 19
Варшавська М.М., Пустовіт Л.Г. Символи вічності (за матеріалами колекції “Єврейське срібло XVIII – поч. XX ст.“ з Музею історичних коштовностей України) 22
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Харченко О.М. Мистецтво первісного суспільства Євразії у зв’язку із змінами господарчо-культурних типів 25
Гаврилюк Н.О., Крижицький С.Д., Тимченко М.П. Система керування базою археологічних даних “Поселення“ 27
Болтрик Ю.В., Фіалко О. Є. Повернення до Чмиревої Могили 30
Русяєва М.В. Ідеалізація скіфів Ефором 32
Білан Ю.О. Скіфські кургани біля с. Мар’янівка на Миколаївщині 36
Приходнюк О.М. Трубчевський скарб антської доби 38
Вакуленко Л.В. Поховальні конструкції в Карпатських курганах 40
Філюк О.В. Джерелознавча база металургійного виробництва у І тис. на Україні 42

<<Вгору