Матеріали наукової конференції, присвяченої пам’яті видатного українського археолога і поета Б.М. Мозолевського (1936-1993 рр.). Лютий 1996 р.


Музейні читання.
Матеріали наукової конференції, присвяченої пам’яті видатного
українського археолога і поета Б.М. Мозолевського (1936-1993 рр.). Лютий 1996 р.

ЗМІСТ
Гороховський Є.Л., Клочко Л.С. Попереднє слово 3
Б.М. МОЗОЛЕВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГ І ПОЕТ
Непокупний А.П. Три зустрічі з Борисом Мозолевським 8
Русяєва М.В. Образ степу в поезії Бориса Мозолевського 12
ВИВЧЕНИЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Клочко Л.С. Костюмні комплекси “скіфських амазонок“ 19
Арутамяи Ж.Г. Київський майстер срібних справ XIX ст. Герасим Проценко 21
Романовська Т.Ю. Ханукальна лампа – обов’язковий атрибут свята Ханука 23
Яушева-Омельянчик P.M. Скарб с. Карапиші (з досвіду ідентифікації в НМІУ) 26
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Харченко О.М. Розвиток образотворчого мистецтва давнього населення України за доби пізньої первісності 31
Клочко В.И. Гордиевский могильник и вопросы Бугского янтарного пути 33
Скорый С.А. Финал истории киммерийцев в украинской лесостепи 35
Евдокимов Г.Л., Данилко Н.М. Погребения скифской знати на Херсонщине (к вопросу о раскопках Н.И. Веселовского в 1916 г.) 38
Приходнюк О.М. Про одну групу прикрас римсько-візантійської доби 40
Вакуленко Л. В. Поховання липецької культури в с. Рожневі поля 42

<<Вгору