Матеріали наукової конференції Музею історичних коштовностей України – філіалу Національного музею історії України. 17-18.12.1996 р.


Музейні читання.
Матеріали наукової конференції Музею історичних коштовностей України –
філіалу Національного музею історії України. 17-18 грудня 1996 р.

ЗМІСТ
І. ПЕРСОНАЛІІ
Корпусова В.М. З історії київської інтелігенції XX ст. (до сторіччя народження М.І. Вязьмітіної (22.04.1896–3.04.1994) 8
Нестерук Л.І. Д.М. Щербаківський як один з фундаторів Національного музею історії України 12
Варшавская М.Н. Н.И. Петров – один из основателей церковно-исторического музея в Киеве 17
II. ВИВЧЕННЯ КОЛЕКЦІЙ
Рябова В.О. Повернення до Сахнівської діадеми 23
Підвисоцька О.П. Про зображення на чаші з Гайманової Могили 26
Клочко A.C. Прикраси з кургану біля с. Мар’ївка 31
Березова С.А. Сережки з античних некрополів Північного Причорномор’я 34
Черненко Є.В. Сюжети «троянського циклу» на скіфських горитах 37
Русяєва М.В. До питання про композицію та сюжет на золотих окуттях піхов меча з Чортомлицького кургану 40
Малєєва О.Ю. Зооморфна пластика раннього залізного віку з території Середнього Подністров’я у колекції Національного музею історії України 45
Корпусова В.М., Денісова А.О., Чепак В.М. Колекції О.І. Тереножкіна в Інституті археології НАНУ 50
Вітрик І.С. Нумізматична колекція в фондах Інституту археології НАНУ 53
Приходнюк О.М., Хардаєв В.М. Балкано-візантійські прикраси Харівського скарбу 55
Романовська Т.Ю. Книга Естер і Пурім (Мегиллат Естер у зібранні Музею історичних коштовностей України) 58
Стрілець М.С. Лебединський монетно-речовий скарб – сенсаційна знахідка 1996 року 62
Черненко О.Є. Барми з Княжої Гори (скарб 1891 р.) 66
Арустамян Ж.Г. Клеймо майстерні Києво-Печерської лаври на срібних виробах XIX ст. 68
Стрижакова Н.А. Імператорські таляри німецької (Св. Римської) імперії у нумізматичній збірці НМІУ 72
III. АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Скорый С., Хохоровский Я., Рыдзевски Я., Григорьев В. Второй год исследований Большого Рыжановского кургана 76
Філюк О.В., Осадчий P.M. Речовий скарб з спеціалізованого виробничого центру «Колонщина – II» 79
Вакуленко Л.B. До питання про джерела гончарного виробництва у варварського населення Східної Європи 82
Приходнюк Ю.О. Східнослов’янські городища Дніпровського Правобережжя третьої чверті
І тис. н.е.
85
IV. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
Харченко О.М. До проблеми класифікації первісного мистецтва 89
Курбан О.В. До питання про катакомбну кераміку 94
Гаврилюк Н.О. Явище тезаврування золота у ранньому залізному віці 97
Крупа Т.Н. Женские прически Херсонеса Таврического античного времени (по данным иконографии) 100
Приходнюк О.М. Про заснування Києва в Дастані Шамсі Башту 102
Нікітенко Н.М. Коронаційна сцена у північній вежі Софії Київської 105
Никитенко М.М. Летописная «Речь философа»: богословский трактат или исторический документ? 109
Марголіна І.Є. Історія іконостасів Кирилівської церкви в Києві 113
Вайнтруб И.В. Готические соборы – послание в будущее 115
Гарцман Ш.М. З історії єврейського одягу в Україні XVI – XVII ст. 118
V. КОМП’ЮТЕРІ3АЦІЯ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ
Советникова С.И. Компьютерный учет новых поступлений (о ходе эксперимента по компьютерному учету коллекций НМИУ) 123
Писанец В.Е. Создание компьютерных сетей с архитектурой «клиент–сервер» – для музеев и учреждений культуры 130

<<Вгору