Матеріали наукової конференції. 24.12.1999 р.

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції. 24 грудня 1999 р.

ЗМІСТ
ПЕРСОНАЛІЇ
Шовкопляс A.M. (м. Київ, НМІУ). K.M. Антонович і музей (до 140-річчя з дня народження) 6
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Черняков І.T., Підвисоцька О.П. (м. Київ, заповідник “Древній Київ“, МІКУ). Нижній ярус пекторалі з кургану Товста Могила 14
Виногродська Я.О. (м. Київ, ІА НАНУ). До інтерпретації зображень на платівках скіфського архаїчного головного убору 17
Клочко Л.С. (м. Київ, МІКУ). Зооморфні образи в декорі скіфських головних уборів V – IV ст. до н.е. 23
Клочко Л.С, Васіна З.О. (м. Київ, МІКУ, Інститут етнографії НАНУ). Вбрання кіммерійців (за зображеннями та археологічними матеріалами) 29
Русяєва М.В. (м. Київ. Національний університет культури). Відображення античного архітектурного декору в пам’ятках торевтики зі скіфських курганів 41
Бессонова С.С. (м. Київ, ІА НАНУ). До питання про скіфське скульптурне зображення № 2 з Національного музею історії України 45
Черненко О.Є. (м. Чернігів, Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського). Історія формування колекції Шестовицького могильника 50
Приходнюк О.М., Хардаєв В.М. (м. Київ, ІА НАНУ, МІКУ). Золотий натільний хрест із Келегей 55
Хардаєв В.М., Приходнюк О.М. (м. Київ, МІКУ, ІА НАНУ). Уникальный памятник из Гладковки 59
Кияшко A.Г. (м. Київ, Національний Києво-Печерський заповідник). Давньоруські хороси ХІ – ХІII ст. До історії вивчення освітлювальних приладів середньовіччя 64
Арустамян Ж.Г. (м. Київ, МІКУ). Творчість київського срібляра Федора Коробкіна 67
Филипчук О.В., Арустамян Ж.Г., Климова К.І. (м. Київ, МІКУ, Головне бюро судово-медичної криміналістики МОЗ України, Національний університет культури). Атрибуція портретної мініатюри на табакерці XVIII ст. 83
Романовська Т.Ю. (м. Київ, МІКУ). “Бар-мицва“: традиція та атрибути 100
АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Солтис О.Б, Білан Ю.О. (м. Київ, Обласний Центр охорони пам’яток, МІКУ). Курган ранньоскіфського часу поблизу села Іванковичі на Київщині 107
Черненко Є.В. (м. Київ, ІА HAHУ). До питання автентичності золотої пластини з колекції Романовича 114
Ольговський С.Я. (м. Київ, Національний університет культури). Робота варварських ливарників у Ольвії архаїчної доби 118
Скорий С.А. (м. Київ, ІА НАНУ). Античний посуд з Великого Рижанівського кургану 122
Лебедева К.Ю. (г. Москва, ИА РАН). Металлические ритоны в погребальной практике населения Северного Причерноморья скифского времени 126
Фиалко Е.Е. (г. Киев, ИА НАНУ). Наборы местной металлической посуды из скифских погребений 131
Симоненко А.В. (г. Киев, ИА НАНУ). Китайские и “бактрийские“ зеркала у сарматов Северного Причерноморья 136
Крупа Т.М. (м. Харків, Харківський університет). Про красильне виробництво в Херсонесі Таврійському в античний час 144
Філюк О.В. (м. Київ, Національний університет культури). Походження підвісок «скандинавського» типу 148
Вакуленко Л.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Поховальні пам’ятки Закарпаття в пізньоримський час 151
Комар О.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Поясні набори Фативизського та Харівського скарбів 153
Корпусова В.Н. (м. Київ, ІА НАНУ). Символіка поховального інвентаря християнського населення Криму (могильник Золоте) 156
Варшавская М.Н. (м. Київ, НМІУ). Катакомбные символичческие изображения христианского искусства 162
Кабанець Є.П., Сирота В.В. (м. Київ, Національний Києво-Печерський заповідник). Вивчення нумізматичного комплексу XVII ст. з Ближніх печер Києво-Печерської лаври 172

<<Вгору