Матеріали наукової конференції, присвяченої 30-річчю з дня відкриття Музею історичних коштовностей України. 16.02.1999 р.

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції, присвяченої 30-річчю з дня відкриття
Музею історичних коштовностей України. 16 лютого 1999 р.

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ МУЗЕЮ ТА ЙОГО КОЛЕКЦІЙ
Старченко О.В. (м. Київ, МІКУ). З історії створення Музею історичних коштовностей України 7
Шовкопляс Г.М. (м. Київ, НМІУ). Історія створення колекції археологічних коштовностей музею 16
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ ТА ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРИ 22
Клочко В.І. (м. Київ, ІА НАНУ). Про початок обробки дорогоцінних металів в Україні 25
Підвисоцька О.П., Горенко О.В. (м. Київ, МІКУ). Новий варіант реконструкції посудини з кургану поблизу с. Оситняжки 28
Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. (м. Київ, ІА НАНУ). Пружинні щипці в побуті скіфів 34
Клочко Л.С., Березова С.А. (м. Київ, МІКУ). Деякі типи металевих нашийних прикрас із скіфських поховань у колекції Музею історичних коштовностей України 39
Лебедева Е.Ю. (г. Москва, МДУ). Металлические ритоны скифского времени из памятников Северного Причерноморья и Северного Кавказа 42
Русяєва М.В. (м Київ, МІКУ). Художественный образ прямостоящей Партенос на монетах и ювелирных изделиях Херсонеса 49
Русяєва М.В. (м. Київ, МІКУ). Багатофігурні композиції на чаші з кургану Гайманова Могила 56
Гаврилюк Н.А., Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (г.Киев, ИА НАНУ). Авифауна скифской торевтики 64
Крупа Т.М. (м. Харків, Харківський університет). Мистический символизм в античном херсонесском костюме 67
Вакуленко Л.В. (м. Київ, ІА НАНУ). Золоті підвіски пізньоримського часу із Закарпаття 70
Приходнюк Ю.О. (м. Київ, МІКУ). Два ранньосередньовічні скарби з території Поросся 72
Комар О.В. (м. Київ, ІА НАНУ). До інтерпретації Глодоського комплексу 76
Приходнюк О.М. (м. Київ, ІА НАНУ). Ще раз про коштовності з Малої Перещпеини 79
Черненко О.Є. (м. Чернігів, Історичний музей ім. В.В. Тарновського). Тушинський скарб X ст. 82
Черняков І.Т. (м. Київ, заповідник “Древній Київ“). Техніка виготовлення мідного горельєфа Михаїла Архангела з фронтона Михайлівського золотоверхого собору та “київська школа“ металопластики кінця XVII – початку XVIII ст. 87
Мішнєва О.І. (м. Київ, Національний Києво-Печерський заповідник). До питання щодо атрибуції творів київського золотаря Івана Равича 88
Кабанець Є.П. (м. Київ, Національний Києво-Печерський заповідник). Легендарна намісна ікона Печерського монастиря 91
Арустамян Ж.Г. (м. Київ, МІКУ). Видатний твір київського майстра XIX століття з клеймом “И.Я.“ у зібранні Музею історичних коштовностей України 91
Варшавская М.Н. (Киев, НМИУ). Древнейшие иудейские секты: саддукеи, ессеи и фарисеи 98
Романовская Т.Е. (Киев, МИДУ). “Грозные дни“: традиция и ритуальные предметы 108

<<Вгору