Матеріали наукової конференції. Грудень 2000 р.


Музейні читання.
Матеріали наукової конференції. Грудень 2000 р.

ЗМІСТ
ПЕРСОНАЛІЇ
Корпусова В.М. В.П. Петров як історіософ 6
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Квасниця В.М., Бондаренко І.М., Підвисоцька О.П. Про хімічний склад золотих виробів скіфського періоду 14
Клочко Л.С., Васіна З.О. Жіноче вбрання населення чорноліської культури 26
Березова С.А. Персні із скіфських пам’яток в колекції Музею історичних коштовностей України 41
Русяєва М.В. Образ Геракла на пам’ятках ювелірного мистецтва IV ст. до н.е.
з Північного Причорномор’я
53
Триколенко О.В. Ажурні золоті платівки із зображенням маленьких степових істот (до вивчення знахідок з Мелітопольского кургану) 63
Гершкович Я.П., Якубенко О.О. Календарний фриз на посудині бронзової доби з Аксютинських курганів 72
Приходнюк О.М. Наручні браслети із ранньосередньовічного шару Пастирського городища 81
Арустамян Ж.Г. Київський майстер срібних справ Федір Михайловський 89
Романовская Т.Е. Жизненный путь: “брит-мила“ и выкуп первенца 106
Пачкова С.П. О возможном месте находок у с. Вишенки вещей латенского и римского времени из коллекций В.В. Хвойко и Ф.П. Яновского 120
Шовкопляс Г.М. Мистецькі твори у зібранні В.В. Хвойка 131
Пуцко В.Г. Візантійська камея із київської збірки 141
АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. Сліди скіфського нападу на Трахтемирівське городище 146
Скорый С.А. Погребальный обряд Большого Рыжановского кургана в контексте погребальных древностей скифской эпохи Северного Причерноморья 149
Крупа Т.М. Дослідження тканини IV ст. до н.е. з розкопок некрополя Беш-оба (Ак-кая. Курган 4. Поховання 2) 152
Вакуленко Л.В. Фібула з емаллю II ст. н.е. з могильника Верхня Аипиця на Придністров’ї 156
Андраш Д.В. Роль микробиологического анализа в оценке степени сохранности археологических памятников (археологической органики) 165
Варшавская М.Н. Не сотвори себе кумира 168
Хардаєв В.М. Слово про ювіляра 178
Наукові праці Приходнюка О.М. 183

<<Вгору