Матеріали наукової конференції. Грудень 2001 р.

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції. Грудень 2001 р.

ЗМІСТ
ПЕРСОНАЛІЇ
Н.С. Абашина. М.Ю. Брайчевський про періодизацію історичного розвитку та зміну археологічних культур 6
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
О.П. Підвисоцька, І.Т. Черняков. Технологічні спостереження над середнім ярусом пекторалі із Товстої Могили 17
О. Триколенко. Скіфські золоті прикраси зі скарабеями 27
В.О. Рябова, І.Т. Черняков. Призначення та походження великих золотих скіфських » ворворок 41
М.В. Русяєва. Мистецтво гліптики Херсонеса Таврійського перших століть нової ери 61
С.А. Березова. Золоті вінки з античних некрополів Північного Причорномор’я 74
B.М. Хардаев, О.М. Приходнюк. Полихромные изделия гуннского времени из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 83
О.Є. Черненко. Церковне начиння з Княжої гори в фондах ЧОІМ імені В.В. Тарновського 97
Ж.Г. Арустамян. К вопросу об атрибуции серебряных изделий с клеймом «И.Е.З.» 105
АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
С.С. Лысенко. Подвески белогрудовского типа 116
А.И. Кубышев, С.А. Куприй. Окружение братолюбовского кургана (скифские курганы у с.Ольгино) 126
C.Д. Лысенко. Новые находки бронзовых изделий эпохи бронзы и скифского времени в Киевской области 129
I.С. Вітрик, Н.М. Данилко. Поховання знатної скіф’янки у “Великому кургані“ М.І. Веселовського 138
Л.С. Клочко, З.О. Васіна. Реконструкція жіночого вбрання за знахідками у «Великому кургані» М.І. Веселовського 150
Ю.В. Болтрик, О.Є. Фіалко. Тайники у поховальній традиції скіфів 169
С.П. Пачкова. Фибулы латенской схемы из могильников зарубинецкой культуры 174
Л.В. Вакуленко. Торгові шляхи та експортні товари у зовнішній торгівлі населення Карпат у III – V ст. н.е. 190
Р.Д. Михайлова. Шийні гривни у складі речових скарбів X – початку XI ст. з галицько-волинських земель 199
В.М. Корпусова. Поховально-вівтарні плити в історії християнського поховального обряду Криму (за матеріалами некрополів Золоте, Осовини. XIII – ХV ст.) 207
І.Р. Михальчишин. До історії виникнення держави в Україні 222
Т.Е. Романовская. Жизненный путь: Свадьба в еврейской традиции 233
М.Н. Варшавская. Исчезнут ли “чтецы“ – секта караимов? 251
Т.И. Слепова. Венецианский монетный двор в XII – ХV веках 260
А.В. Иваницкий. Античные мотивы в современном николаевском гобелене и пэчворке 268

<<Вгору