Матеріали наукових конференцій 2002-2003 рр.

Музейні читання.
Матеріали наукових конференцій 2002-2003 рр.

ЗМІСТ
ПЕРСОНАЛІЇ (з історії науки)
Станицына Г.А. Письма Н.Ф. Беляшевского (1867-1926 г.г.) в личном фонде В.В. Хвойки (1850-1914) 6
Корпусова В.М. В. Петров (Домонтович): трипільська спадщина в історії України 14
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Клочко Л.С., Шаміна Т.П. Золоті аплікації з поховання скіфського воїна 26
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Умовна колористична тепло-холодність у скіфській торевтиці (срібна з позолотою чаша із кургану Гайманова Могила) 32
Саєнко В.М. Бляхи-“півники“ скіфської вузди 40
Березова С.А, Волковинська О.А. Вроцлавське срібло із зібрання МІКУ 49
Романовська Т.Ю. Трапеза, оточена святістю 59
АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Михальчишин І.Р. До проблеми індоєвропейської прабатьківщини 72
Козлова І.О. Образ варвара за “Історією в дев’яти книгах“ Геродота 81
Крупа Т.Н. Женщина в свете античной эротики: традиционные взгляды и реальность 90
Бессонова С.С., Романюк В.В. Оборонительные сооружения скифского времени в г. Тараща и Змиевы валы 107
Данилко Н.М., Куприй С.А. Погребение воина-дружинника у с. Мирное 119
Вакуленко Л.В. Соціальна стратифікація населення Прикарпаття III-IV ст. н.е. 125
Приходнюк О.М., Фоменко В.М. Ранньосередньовічні поховання кочовиків із с. Христофорівка Миколаївської області 133
Черненко Е.Е. Новые данные о столице князя Игоря Святославича (по материалам раскопок 2003 г.) 145
АРХЕОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ СТАРОВИНИ
Рябова В.О., Черняков I.Т. Технології литва за втраченими восковими моделями у Скіфії 155
Ольговський С.Я. Обробка кольорових металів у басейні Сіверського Донця 164
Старченко О.В. Експрес аналіз художніх предметів з дорогоцінних металів 172
Торопкова К.А. Товарознавча експертиза предметів сервірування столу, виготовлених з дорогоцінних металів 178
Татарінцева К.В. Товарознавча експертиза та оцінка різьблених виробів з коштовного каміння, що мають історико-культурну значущість 187
Астахова Е.В. Что первично: гигиена или культовые обряды, с точки зрения биолога? 195
ПАМ’ЯТАЄМО
Пам’яті Любові Володимирівни Ніколайко (1932-2005) 200
Пам’яті Олега Михайловича Приходнюка (1941-2005) 202

<<Вгору