Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“. 5-6.12.2005 р.

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
5-6 грудня 2005 р.

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
1. О.В. Старченко. Нові надходження до Музею історичних коштовностей України 6
2. Г.О. Станиціна. Архівні документи про історію деяких музейних експонатів 13
3. Н.В. Быковская. Золотая кладовая Керченского государственного историко-культурного заповедника 29
ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ ЗА ДОБИ БРОНЗИ ТА РАННЬОГО ЗАЛІЗА
1. О.О. Якубенко, С.Д. Лисенко, С.С. Лисенко. Шпильки-жезли із зібрання НМІУ 42
2. С.С. Бессонова, И.С. Витрик. Композиция изображения на золотом конусе из Братолюбовского кургана 52
3. Л.С. Клочко. Антропоморфні образи в оздобах скіфських головних уборів 64
4. Л.І. Бабенко. Образи фантастичних істот у декорі одягу Сіверсько-Донецького населення V – IV ст. до н.е. 76
5. О.Д. Могилов, С.В. Діденко. Деякі предмети вузди V ст. до н.е. з зібрань Національного музею історії України 82
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
1. В.С. Аксенов. Ранние средневековые фибулы из Нетайловского могильника салтово-маяцкой культуры 86
2. М.В. Потупчик. З досвіду експонування кам’яних ювелірних форм V – VI ст. з поселення
Бернашівка
93
3. А.Ю. Чумаченко. Золотая цепь из Черниговского клада в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины: попытка идентификации владельца 97
ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ XVII-XX ст.
1. О.С. Сергій. Різьблені дерев’яні хрести в срібних оправах XVII-XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 108
2. С.А. Березова, О.А. Волковинська. Гданське срібло з колекції Музею історичних коштовностей України 119
3. Н.О. Степаненко. Ювеліри Росії кінця XIX – початку XX ст. у пам’ятках зібрання Дніпропетровського історичного музею 131
4. М.М. Тихонова. Вироби культового металу варшавських фірм Фраже та “Норблін і Ко“ в колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького 139
5. Т.Е. Романовская. Мезуза: место в еврейской традиции и искусстве 144
АРХЕОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТІВ СТАРОВИНИ
1. Т.М. Артюх, О.П. Підвисоцька. Спектральні дослідження складу золотих сплавів коштовностей різних хронологічних періодів 154
2. Т.Н. Крупа. Изучение археологического текстиля скифского времени Харьковщины 165
3. С.І. Михайлова. Загальні умови до збереження предметів з металу 170
ДОДАТОК 179
1. О.В. Дженкова. Театралізована програма “Скіфія золота“ 180

<<Вгору