Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“. 12-14.11.2007 р.

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
12-14 листопада 2007 р.

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Станиціна Г.О. Архівні документи про Музей культів та побуту 6
ХУДОЖНЯ ОБРОБКА МЕТАЛУ ВІД ДОБИ ЕНЕОЛІТУ ДО ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ПЕРІОДУ
Гошко Т.Ю., Якубенко O.О. Мідні прикраси з трипільського поселення Блищака II на Тернопільщині 18
Клочко Л.C. Жіночі головні убори племен Скіфії за часів архаїки 23
Бессонова С.С. Фиала из Братолюбовского кургана. К вопросу о композиции 42
Грібкова Г.О. Образ Афіни в ювелірному мистецтві Північного Причорномор’я 53
Маслов В.Е., Дорофеев Г.Л. Бляшки с изображением руки с Северного Кавказа 62
Переводчикова E.В. Золотые оковки сосудов из I Филипповского кургана: к постановке вопроса о месте производства 64
Гунчина О.Л. Реставрация античного золотого перстня со змейкой 73
Быковская H.В. К вопросу о поясных наборах с тамгообразными знаками 75
Хардаєв В.М. Ювелірні вироби черняхівської культури із зібрання Музею історичних коштовностей України 84
Ермолин А.Л. Богатое женское захоронение в склепе №29 некрополя Джурга-Оба 92
ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Жилина H.B. Скандинавская средневековая ювелирная традиция эпохи викингов 98
Рябцева С.С., Рабинович P.A. О ювелирных украшениях с городищ типа Екимауцы – Алчедар в Молдове 116
ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ XVI – XX ст.
Тихонова М.М. Дарохранительниці останньої третини XVIII ст. із колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького – взірці бароко і рококо в металообробці 128
Сергий Е.С. Иконография православных деревянных резных крестов XVII–XVIII вв. (по материалам собрания НКПИКЗ) 140
Степаненко Н.О. Художні особливості стильових напрямів декоративно-прикладного мистецтва в інтерпретації народних золотарів: пам’ятки з фонду Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького 148
Анцишкін I.B. Плащаниця 1756 р. – оригінальний витвір українського ювелірного мистецтва 158
Попельницька О. Хрест з частинками “животворного древа Хреста Господнього“ із зібрання НМІУ 160
Сердюк A.C. О Российской пробирной реформе XIX ст. и кратко о корректурах (?) орнаментов абрезов венцов окладов Смоленской Пресвятой Богородицы 163
Палатная С.Г. Ювелирные изделия фирмы Фаберже в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 172
ВИВЧЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Сита Л.Ф., Мудрицька В.Г. Борисоглібський скарб з колекції Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського 184
Сердюк A.C. Атрибуции и экспертизы в аспектах значимости изографической пластики из хлебного мякиша коллекций Дмитрия Ивановича Яворницкого 190
Смирнова Н.К. Утеряный дукач 199
Ферчук А., Неліна Т. Іконка Святої Олександри майстерні Йосипа Рєбьонка у Києві 203
Березова С.А., Волковинська O.A. Аугсбургське срібло в колекції МІКУ 204
Романовська Т.Ю. Унікальна корона Тори вісімнадцятого століття з колекції Музею історичних коштовностей України 215
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО 230
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Ювелірні твори О.А. Михальянца, що експонувалися на виставці “Сучасне ювелірне мистецтво України“ 230
ВЕРСІЇ 239
Берёзкин А.П. К вопросу определения подделок 240
Перелигіна О. Фальсифікат у музейній збірці: проблема оцінки та використання 244
СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ
Старик A.B., Ходас В.А., Калашникова О.Л., Сердюк A.C., Мартыненко H.H.
О визуально-предположительных крепежных и стилистических особенностях булавки из находок Китайгородской экспедиции (2007 г.)
252

<<Вгору