Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“. 9-11.11.2009 р.

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
9-11 листопада 2009 р.

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Рудика Н.М. Міжнародні документи щодо охорони пам’яток археології 4
Станиціна Г.О. Забуті сторінки з історії першого міського музею в Києві (за архівними документами НА ІА НАНУ) 14
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ВІД ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА ДО РИМСЬКОГО ЧАСУ
Фиалко Е.Е. Тема амазономахии и грифономахии в произведениях античных
торевтов
32
Грібкова Г.О. Ювелірні вироби з кургану поблизу села Будки на Посуллі 44
Клочко Л.С. Образ водоплавного птаха на декоративних елементах скіфського
костюма
55
Триколенко О.В. Золота скульптурка дикого кабана з кургану Хомина Могила 74
Чубур A.A. Пектораль раннього залізного віку з Брянсько-Чернігівського прикордоння 86
Величко Є.О. Золотне шиття з сарматського поховання у Донецькій області 94
Кондратикова Л. Ювелирные украшения сарматских племен Днестровско-Прутского междуречья 100
Ермолин А.Л. К вопросу о технике изготовления золотой маски из Пантикапея 109
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV – XIV ст.)
Романовская Т.Е. К вопросу об атрибуции уникального браслета из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 114
Попельницька О.О. Хрест давньоруського часу з городища Княжа Гора у зібранні Національного музею історії України 125
І’орбова M.B. Уникальная дробница из коллекции Донецкого областного краеведческого музея 130
Куштан Д.П. Перстень з родового замчища гетьмана Б. Хмельницького у Суботові 136
Терещук О. Вкладні речі Адама Киселя – київського воєводи (1649–1653 рр.) у збірці Національного музею історії України 141
Сергий Е.С. Кресты с именами мастеров деревянной миниатюры XVIII века в собрании Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 151
Пашковський O.A. Срібний оклад XIX ст. з Чигиринського Троїцького монастиря 159
Березова C.A. Старченко O.B. Дарохранильниця з вкладним написом 1793 року 162
Тихонова М.М. Дарохранильниця Кирила Тарловського з колекції Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького 170
Дженкова Е.В. Серебряная кружка работы московского мастера из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 179
Березова C.A., Палатна С.Г. Реліквія роду Безбородків 194
Степаненко Н.О. Срібні нагрудні хрести із колекції Дніпропетровського історичного музею 202
Романовская Т.Е., Савченко Т.Н. Библейский сюжет Акедат Ицхак в декоративном пространстве памятников еврейского церемониального искусства из коллекции МИДУ 214
Смирнова Н.К. Дукач-Коронатка 227
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Перстень “Вепр“ С.М. Серова 232
НОВЕ В НАУКОВО-ОСВІТНІЙ РОБОТІ
Малюк Н.І. Театралізована програма “Священні скарби“ 244

<<Вгору