Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“ 15-17.11.2010 р.

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки “.
15-17 листопада 2010 р.

ЗМІСТ
Вступне слово 3
З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Скорий С.А. “Горячо желаю продолжить учебу…, специализируясь в скифо-сарматском периоде“ (до 90-річчя від дня народження В.А. Іллінської) 6
Рудика Н.М. Досвід охорони памяток археології в країнах континентального права 18
Станиціна Г.О. Маловідомі документа в науковому архіві Інституту археології НАН України 25
ТВОРЧІ НАДБАННЯ ДАВНІХ МАЙСТРІВ ЗА ДОБИ БРОНЗИ — РАННЬОГО ЗАЛІЗА
Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Болтанюк П.А. Булавки гордеевского круга из экспозиции Каменец-Подольского Музея 42
Бессонова С.С. Скифская пантера (к вопросу о семантике образа) 49
Вольная Г.Н. Навершие с золотой обкладкой из могильника “Бамутские Сады“ 67
Вертієнко Г.В. Сцена “офірування барана“ на сахнівській пластині? 75
Фиалко Е.Е. Золотой калаф из кургана Большая Близница: к интерпретации персонажей 89
Клочко Л.С., Васіна 3.О. Реконструкція головних уборів за декоративними елементами із поховань скіф’янок (версії загальної класифікації) 97
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Про центр виготовлення пластинок із зображеннями комах та тварин із скіфських курганів Північного Причорномор’я 113
Грібкова Г.О. Образ Геракла на пластинах-аплікаціях з колекції МІКУ 121
Брель О.В. Набір кінських прикрас скіфського періоду (з фондів НІКЗ “Чигирин“) 130
Чубур А.А. Образ лошади в металлопластике племён раннего железного века бассейна Десны 134
Величко Є.О. Золоті пластини-аплікації з сарматських пам’яток Північного Причорномор’я 143
Шамина Т.Ф. Жемчуг в ювелирных изделиях 156
Иваненко A.C. Реставрация хрупкого археологического серебра 167
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV — XIV ст.)
Рябцева С.С. Древнерусские подвески-рясна и их аналоги в Карпато-Балканском регионе 172
Дерев’янко Н.В. Прикраси X — XV століть із нових надходжень у фонди НІКЗ “Чигирин“ 186
Хардаев В.М. К вопросу о химическом составе византийских, древнерусских и грузинских перегородчатых эмалей из коллекции МИДУ 193
Гегельська І.В. Кам’яні іконки, знайдені в археологічних комплексах на території Південної Русі 205
Черненко О.Є. Нові знахідки предметів художнього культового лиття XII — XIII ст. з території Чернігово-Сіверщини 213
Рябцева С.С., Тельнов Н.П. Ювелирные украшения из клада Алчедар (Молдова) 217
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XVI — ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XX ст.
Ковалева Н.М. Вотуми у зібранні Музею історичних коштовностей України 230
Сергий Е.С. Особенности иконографии серебряной оправы жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры 239
Степаненко Н.О. Окладні ікони із фонду дорогоцінних металів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького 250
Тихонова М.Н. Саккос XVII ст. з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького: історія, термінологія і технологія виготовлення 260
Березова С.А. Нюрнберзьке срібло з колекції Музею історичних коштовностей України 270
Малюк Н.И. К уточнению атрибуции перстня из коллекции МИДУ 281
Березова С.А., Старченко О.В. Напрестольний хрест з вкладним написом Василя Родзянка 1726 р. 290
Романовская Т.Ю., Савченко Т.М. Щит Торы из Тульчина в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 299
Перелигіна О.І. Пам’ятки медальєрного мистецтва з колекції львівської Шопеніани (на матеріалах фондів Львівського історичного музею) 310
Палатная С.Г. Уникальный сервиз из коллекции МИДУ 320
СУЧАСНЕ ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО
Кондратикова Л. Развитие ювелирного искусства в республике Молдова в 1990-е годы 330
ХРОНІКА
Білан Ю. О., Панченко М.В. Про третій Всеукраїнський музейний фестиваль у Дніпропетровську 338

<<Вгору