Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“. 12-14.11.2012 р.


Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
12-14 листопада 2012 р.

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Станиціна Г.O. Листування Д.М. Щербаківського з П.П. Курінним 7
ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА. ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА
Вакуленко Л.B. Античні геми з урочища Макартет 33
Величко Е.А. К вопросу об атрибуции шейной гривны из старых музейных фондов 42
Вертієнко Г.В. Скіфська клинкова зброя та авестійське kar?ta 47
Грібкова Г.О., Булах Ю.Д. Рентгенофлуоресцентні дослідження скіфського
золота на основі колекції МІКУ
69
Клочко Л.C. Гривни із зооморфними закінченнями зі скіфських поховань 76
Кропотов В.В. К датировке позднескифских золотых украшений из коллекции МИДУ 97
Русяева М.В. “Век Перикла“ и школа Фидия в произведениях искусства из
античных государств Северного Причерноморья
104
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Происхождение изображений со сцены боя на
золотой накладке ножен меча из кургана Чертомлык (к 150-летию находок в
кургане Чертомлык)
124
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Мотивы древнегреческих скульптурных
рельефов в живописи К.С. Петрова-Водкина (к 100-летию написания картины
“Купание красного коня“)
143
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV-XIV ст.)
Біляєва С.О., Фіалко О.Є. Прикраси з розкопок в Аккермані та Очакові: каблучки 155
Векленко В.О., Векленко А.В., Романков В.В. Сланцеві натільні хрести й
хрестовміщені підвіски Новгородської Русі
163
Векленко В.О., Несправа М.В. Ставрографічний музей: ідея, проблеми, перспективи 175
Мадуров Д.Ф. Предметы Василицкого клада. Интерпретация 183
Мудрицька В.Г., Сита Л.Ф. Ще раз про борисоглібські скарби 194
Перелигіна О.І. Золотий емальований колт з колекції Львівського історичного
музею: історія побутування та атрибуції
201
Рудика Н.М. До уточнення атрибуції персня зі старих колекцій МІКУ 214
Хардаев В.М. Византийские монеты Х-ХII вв. из коллекции
Музея исторических драгоценностей Украины
218
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XV-XX ст.
Анцишкін І.В. Доля ювелірних виробів із Свято-Покровської церкви Нової Січі 231
Арустамян. Ж.Г., Пуцко В.Г. Резной кипарисный крест 1681 г. из Московского Кремля 239
Березова С.А., Палатна С.Г. Золота табакерка з колекції МІКУ 257
Брель О.В. Гаптовані ікони XVIII-XIX ст. з колекції музею Б. Хмельницького Національного історико-культурного заповідника “Чигирин“ 269
Дерев’янко Н.В. Прикраси XVI-XVII ст. з археологічної колекції НІКЗ “Чигирин“ 276
Мальцева О.М. Паровая фабрика разных серебряных изделий И.Е. Заходера в г. Бердичеве 282
Попельницька О.О., Шевченко О.В. Дарунок мешканців Новочеркаська отаману
Матвію Платову у зібранні Національного музею історії України
298
Романовская Т.Ю. Арон ха-кодеш в декоративном пространстве памятников
еврейского искусства из коллекции МИДУ
308
Сергий Е.С. Ювелирное изделие киевского мастера М. Юревича из собрания Национального Киево-Печерского историко- культурного заповедника 316
Старченко Е.В. Табакерка 1883 г. из нових поступлений в фонды Музея
исторических драгоценностей Украины
327
Шевчук О.Е. Вышитая икона как образец ювелирного искусства из фондов
Черкасского краеведческого музея
334
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ
Сердюк А.С., Олексюк О.В., Лабунская Э.Ю., Устинова И.О., Филиндаш А.А., Кондрашов А.А., Кочегарова Н.Н. О титульно-заявленных ювелирных изделиях в 30-50 годах XX столетия 343
Сапфирова Н.Н. Украинское ювелирное искусство 60-х гг. XX – 10-х гг. XXI в.
Ситуация и проблемы
350

<<Вгору