Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки “. 18-20.11.2013 р.

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки “.
18-20 листопада 2013 р.

ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Станиціна Г.О. З історії музеїв Києва в 20-ті роки XX ст. (за архівними матеріалами) 15
Векленко В.О., Несправа М.В. Відкриття Музею хреста на Дніпропетровщині 31
Ібрагімова Л.P. Від скіфського золота до сучасних прикрас (огляд колекції з дорогоцінних металів Мелітопольського міського краєзнавчого музею) 38
Быкова М.А. История коллекции драгоценных металлов Владимиро-Суздальского музея-заповедника 51
ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА.
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА
Бессонова С.С., Сиволап М.П., Сиволап Л.Г. Налобная золотая пластина IV в. до н.э. из Поросья 63
Величко Є.О. Типологія браслетів з сарматських пам’яток Північного Причорномор’я 86
Грибкова А.А. Олень раннескифского времени на пластинах-аппликациях из скифских курганов Украинской лесостепи 101
Клочко Л.С. Нашийні прикраси скіф’янок (ланцюжки з окремих елементів) 109
Клочко Р.В. Золоті прикраси з Мелітопольського кургану у фондах Мелітопольського міського краєзнавчого музею 130
Кропотов В.В. Датировка позднескифских золотых подвесок-лунниц из Предгорного Крыма 137
Мезенцева I.В. Бронзова прикраса з розкопок В.В. Хвойки біля села Пруси (с. Михайлівка) Черкаської області в експозиції НМІУ 145
Полидович Ю.Б. Структура и символика декора ножен скифских мечей V–IV вв. до н.э. 152
Тарасенко Н.А., Вертиенко А.В. Скарабей в контексте погребального обряда скифо-сарматских племен (на материалах некрополя Илурата) 170
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Особенности изображений со сценой боя на серебряной накладке горита из кургана Солоха 189
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Композиция на круглом фаларе из кургана Большая Близница 202
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (IV–XIV ст.)
Вакуленко Л.B. Майстерня черняхівського ювеліра з с. Сокіл на Подністров’ї 209
Вітрик І. С., Павленко Л.B. Про лімозькі емалі у київських зібраннях 220
Ієвлев М.М., Козловський А.О. Ікона св. Георгія з розкопок “Західного палацу“ 226
Пекарська Л.B. Забуті скарби Десятинної церкви (за розкопками Д.В. Мілеєва 1908 та 1910 pp.) 237
Степаненко Н.О. Енколпіони з колекції хрестів Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького 250
Хардаев В.М. Наременные украшения конской узды конца X–XI веков в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 268
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА XV–XX ст.
Аблаева У.О. Классификация традиционных украшений крымских татар, а также глоссарий национальных ювелирных изделий 285
Березова С.А., Старченко О.В. Французьке срібло в колекції МІКУ 297
Боньковська С.М. Золотарські вироби богослужбового призначення як об’єкт наукового пізнання (термінологія, спроба типологізації, основні методи дослідження) 310
Дерев’янко Н.В. Комплекс прикрас народного жіночого вбрання Чигиринщини кінця XIX – початку XX століття 328
Малюк Н.І. Деталь декору золотої митри з колекції МІКУ 334
Пак В.Ф. О ювелирном оформлении финифти в Ростове Великом во второй половине XVIII–XIX вв. (к обзору источников) 342
Бартош А.Е., Палатная С.Г. История памятного серебряного венка (из фондов Музея исторических драгоценностей Украины) 353
Попелъницька О.О., Шевченко О.В. Шпага першої третини XIX ст. російського державного діяча Олександра Дмитровича Балашова в колекції НМІУ 368
Пуцко В.Г. Київський срібний хрест-мощовик 1671 р. майстра Федора Золотаря 386
Ралдугіна Т.П. Срібний вінок із Музею історичних коштовностей України – унікальна історична пам’ятка 394
Сергий Е.С. Иконографические особенности афонских и украинских деревянных резных крестов XVII–XVIII вв.: к вопросу атрибуции памятников (на материалах коллекции НКПИКЗ) 410
Терещук О.М., Мироненко T.I., Шевченко О.В. Вироби київського золотаря Івана Равича (1677–1762) в колекції НМІУ 421
Тихонова М.М. Мідна матриця для друку образу Богородиці Римської: спроба атрибуції 434
Удовиченко И.В. Исторические сюжеты на предметах немецкой торевтики (на примере стопы из коллекции МИДУ) 444
Беляева С.А., Фиалко Е.Е. Серебряный дукач из раскопок в Белгороде-Днестровском 453
Шевчук Е.Е. Полковой сувенир 1911 г. “Брянцы–Орловцамъ“ “1711–1911“: к 200-летию Орловского полка 459
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ
Сапфирова Н.Н. Украинское камнерезное искусство конца XX – начала XXI века 467
НУМІЗМАТИКА – НАУКА І МИСТЕЦТВО
Бойко-Гагарин А.С. Использование технологий ювелирного дела в фальшивомонетничестве в эпоху позднего Средневековья 479
Орлик М.В. Шедеври ювелірного мистецтва в пам’ятних монетах Національного банку України 482

<<Вгору