Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“ 10-12.11.2014 р.

Музейні читання.
Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки“.
10-12 листопада 2014 р.
ЗМІСТ
З ІСТОРІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ І СТВОРЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ
Бузько О.В. Архівні документи про повернення церковних цінностей в Україну 7
Сапфирова Н.Н. 160-летие со дня рождения Иосифа Абрамовича Маршака 15
Станиціна Г.О. Петро Курінний – сторінки біографії (за архівними матеріалами) 23
Якубенко Е.А. Строки биографии И.Е. Дудника: к 100-летию со дня рождения 37
ХУДОЖНІ ТРАДИЦІЇ ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА
Бабенко Л.І. Золоті підвіски із Олександропольського кургану у колекції Харківського історичного музею 47
Бессонова С.С. Скифский дельфин 53
Величко Є.О. Бляшки – прикраси одягу у сарматів Північного Причорномор’я: типологія, походження, датування 64
Вертієнко Г.В. Щодо метафоричного образу стріли в іранському світі 75
Клочко Л.С. Декоративні елементи у костюмах скіфів 83
Ліфантій О.В. Дрібні пластинки із зображеннями членистоногих – прикраси одягу скіфів 100
Полидович Ю.Б. Грифон в скифской изобразительной традиции 107
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. О древнегреческих орнаментальных мотивах, встречающихся в эллино-скифской торевтике 127
Триколенко О.В., Триколенко С.Т. Интерпретация и истоки композиции на фаларе из кургана Большая Близница 141
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Безкоровайна Ю.Г. Давньоруський скарб з Києва із зібрання Музею історичних коштовностей України: історія знайдення 149
Беляева С.А., Фиалко Е.Е. Матрица для изготовления поясной гарнитуры из Аккермана 154
Малюк Н.И. Алустонский клад: малоизвестные ювелирные изделия золотоордынского времени в фондах Музея исторических драгоценностей Украины 159
Пивоваров С.В., Ільків М.В., Калініченко В.А. Прикраси слов’янського населення Буковини (за матеріалами поселення VIII – Х ст. в Рідківцях) 169
Пуцко В.Г. Щитик золотої діадеми з перегородчастою емаллю, знайдений у Сіренську 181
Сита Л.Ф. До питання про скарб із розкопок М.О. Макаренка біля Чернігівського Спасу 185
Скиба А.В. Ремінні оздоби з Хацьківського скарбу: реконструкція комплектності та художньо-стилістичні особливості 190
Хардаев В.М. Геральдические поясные наборы в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 202
ПАМ’ЯТКИ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА ХVІ – ХХ ст.
Аблаева У.И. Украшения крымскотатарского головного убора фес 221
Арендар Г.П. Євангеліє чернігівського полковника Якова Лизогуба 233
Бартош А.Є. Золоті шати ікони Успіння Божої Матері з ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври 238
Березова С.А. Гамбургське срібло з колекції Музею історичних коштовностей України 246
Березовая С.А., Пуцко В.Г. Греческая серебряная рипида 1686 г. из Нежина 254
Боньковська С.М. Ґеорґійський потир. Архітектоніка і палеографічні особливості написів (Слова Господньої Установи) як важливі стильові ознаки євхаристійної чаші 263
Брель О.В., Шмиголь Л.О. Гаптована катапетасма ХІХ ст. з колекції музею Б. Хмельницького в Чигирині 272
Дерев’янко Н.В. Потир кінця XVII – середини XVIII ст. із фондового зібрання Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» 279
Мальцева О.Н. Атрибуция неизвестных клейм мастеров Киевской губернии 282
Мудрицька В.Г. Предмет юдаїки із зібрання Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського 294
Ноздрина Л.Ф. Болгарские женские украшения из серебра и меди конца XIX – начала ХХ вв. в фондах Бердянского краеведческого музея 297
Палатная С.Г. История серебряного блюда из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 306
Смирнова Н.К. Дукачи с нежинским бантом в коллекции Музея исторических драгоценностей Украины 314
Старченко Е.В. Мастер из квартала “Къуюмджы“ 318
Терещук О.В. Медальйони прочан ХІХ – початку ХХ століття із зображенням Архангела Михаїла в коллекції Національного музею історії України 326
ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ ЗБРОЇ
Мурзін В.Ю., Шлайфер І.В. Авторська зброя майстерні Віталія Шлайфера 335
Попельницька О.О. Буддійський символізм декору японського меча вакідзасі другої половини XVIII – ХІХ століття із зібрання Національного музею історії України 340
ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО СЬОГОДЕННЯ
Сапфирова Н.Н. Украинское авторское искусство последней трети ХХ века как способ выражения творческой индивидуальности художников-ювелиров 357

<<Вгору